Jak rozwiązywać trudne sytuacje w pracy dydaktycznej i wychowawczej z uczniem oraz klasą

219 

SKU: OL_28854 Kategorie: , Rodzaj szkolenia: Online Ilość semestrów: Miejsce szkolenia: Informacje:

Kurs pomocny w podjęciu diagnozy oraz skutecznych działań w trudnych sytuacjach związanych z procesem dydaktycznym i wychowawczym z uczniami oraz klasą.

Adresaci kursu

Dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy w świetlicach, pracownicy oświatowi.

Cele kursu

nabycie umiejętności podejmowania interwencji adekwatnych do obszaru trudności przejawianych przez ucznia i wykorzystania komunikacji interpersonalnej

zapoznanie ze zjawiskiem oporu w klasie oraz sposobami radzenia sobie z nimi podczas lekcji

nabycie umiejętności tworzenia wspólnoty dydaktycznej

Program kursu

  1. Diagnoza trudnych sytuacji związanych z procesem dydaktycznym i wychowawczym
  2. Zachowanie trudne ucznia – rozumienie ich funkcji i znaczenia w rozwoju psychicznym ucznia
  3. Skuteczne komunikowanie się w sytuacjach trudnych
  4. Tworzenie zasad klasowych, procedury uczenia uczniów zachowania się
  5. Warunki efektywnej rozmowy z uczniem i klasą

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne (od 16:00-19:00)

Zapis

  1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
  2. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA

Organizacja

Szkolenie online odbędzie się na platformie ZOOM. W dniu szkolenia otrzymacie Państwo od Nas link do szkolenia na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).