Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera

3870 

SKU: OL_7282 Kategorie: , Data szkolenia: październik 2022 Rodzaj szkolenia: Studia online Ilość semestrów: 3 semestry w rok Miejsce szkolenia: platforma ZOOM Informacje: Cena nie zawiera opłaty wpisowej

O studiach

Studia podyplomowe organizowanie są przez S.P. Oświata – Lingwista w Lublinie we współpracy z Wyższą Szkołą Administracji filia w Stalowej Woli

W ramach wykładów i ćwiczeń uczestnicy studiów poznają formy i metody terapii sprzyjające optymalizacji funkcjonowania psychospołecznego dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Poznają także zasady opracowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, inaczej IPET (Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny – wymogi MEN).

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki (180 h lub 150 h) oraz zdaniem egzaminu dyplomowego

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych online jest identyczne, jak po ukończeniu studiów stacjonarnych (świadectwo niczym się nie różni i jest tak samo ważne).

Adresaci

osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych kierunków pedagogicznych (pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich) oraz psycholodzy i logopedzi;

osoby, które uzupełniają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach

Czego się nauczysz?

zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu spektrum autyzmu, diagnozy, terapii i edukacji

nauczysz się rozpoznawać dzieci ze spektrum autyzmu, pracy z nimi oraz współpracy z ich środowiskiem wychowawczym i innymi specjalistami.

Program studiów

1. Pedagogika specjalna
2. Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie
3. Podstawy psychologiczne i społeczne rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie
4. Metody edukacyjno-terapeutyczne w rewalidacji
5. Niewerbalne techniki komunikacji
6. Wybrane teorie socjalizacji
7. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego intelektualnie
8. Diagnoza funkcjonalna i konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych
9. Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
10. Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym

Praktyki

180 lub 120 godzin 

180 h praktyki dotyczy osób, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, ale nieposiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej 
120 godzin dotyczy osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej np. oligofrenopedagogiki i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej np. autyzmu. Praktyka zawodowa zgodna z Rozporządzeniem MNiSW w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1450)  

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (dziennikustaw.gov.pl)