Trudne zachowania – jak poradzić sobie w sytuacji gwałtownych reakcji behawioralnych podopiecznego

159 

Data szkolenia:
Szkolenie online

Zapisz się

Opis

Szkolenie ma na celu rozpoznawać funkcje zachowań trudnych, proaktywne i reaktywne metody pracy.

Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które doświadczają trudnych zachowań podopiecznych, nauczycieli, rodziców, opiekunów.

Cele

W trakcie szkolenia uczestnicy nauczą się rozpoznawać funkcje zachowań trudnych, proaktywne i reaktywne metody pracy. Poznają  sposoby stosowania wzmocnień pozytywnych w terapii. Nauczą się jak sporządzać dokumentację i jak prowadzić obserwację zmian w zachowaniu podopiecznych.

Program

  1. Trudne zachowania podopiecznych i przyczyny ich występowania.
  2. Rozpoznawanie funkcji trudnych zachowań jako podstawa do modyfikacji zachowań.
  3. Proaktywne i reaktywne strategie postępowania w sytuacji zachowań trudnych.
  4. Dokumentowanie zmian, prowadzenie terapii.

Prowadzący

Beata Koczur- magister pedagogiki specjalnej ze specjalnością oligofrenopedagogika. Od 30 lat z pasją pracuje w Szkole Podstawowej Specjalnej w Lublinie Pracuje z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie autyzmu, historii i wiedzy o społeczeństwie, prowadziła diagnozy nozologiczne i funkcjonalne dzieciz zaburzeniami rozwojowymi, pracowała jako terapeuta dzieci i młodzieży w Krajowym Towarzystwie Autyzmu w Lublinie . Obecnie współpracuje z firmami prowadzącymi szkolenia dla nauczycieli: WSNS w Lublinie, WSEI, WODN Kursor, Fundacja ASDreamer i inne. Prowadzi szkolenia nauczycieli w zakresie :- diagnozy zaburzeń ASD- wczesnego wykrywania zaburzeń rozwoju- zaburzeń teorii umysłu- treningu umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z ASD- edukacji uczniów z autyzmem ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania metod, form i środków dla tej grupy uczniów

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne (17:00-20:00)

Zapis

  1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
  2. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA 

Formularz zgłoszeniowy

KWESTIONARIUSZ KURSY ONLINE

Zaświadczenie

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. Skan zaświadczenia wysyłamy drogą mailową. 

Na Państwa życzenie wyślemy zaświadczenie w formie papierowej na adres domowy lub placówki kierującej za dodatkową opłatą 10 zł. 

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).