Bezpieczeństwo uczniów w szkole/placówce – wymagania i odpowiedzialność pracowników

69 

Data szkolenia: 06.04. szkolenie online

Zapisz się

Opis

Kurs, którego celem jest nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności w kwestii bezpieczeństwa w szkole/placówce.

Adresaci

nauczyciele, dyrektorzy placówek szkół i rad pedagogicznych

Cele kursu

Nauczyciele po odbytym kursie bezpieczeństwa uczniów w szkole/placówce:

  • znają swoje obowiązki wynikające z prawa pracy, oświatowego oraz karnego mające na celu zabezpieczenie bezpieczeństwa uczniom
  • potrafią identyfikować i reagować na przejawy łamania przepisów prawnych przez uczniów
  • wiedzą jak współpracować z rodzicami, pedagogiem szkolnym oraz lokalnymi placówkami pomocowymi w sytuacjach trudnych i kryzysowych

Program

  1. Regulacje prawne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom
  2. Profilaktyka zagrożeń
  3. Odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczycieli szkół/placówek oświatowych

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Zapis

  1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
  2. W mailu otrzymacie Państwo informację o kwestionariuszu, który należy wypełnić i do nas przesłać na adres mailowy: oswiata@lingwista.lublin.pl
  3. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA 

Organizacja

Szkolenie online odbędzie się na platformie Clickmeeting. W dniu szkolenia otrzymacie Państwo od Nas link do szkolenia na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Zaświadczenie

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. Skan zaświadczenia wysyłamy drogą mailową. 

Na Państwa życzenie wyślemy zaświadczenie w formie papierowej na adres domowy lub placówki kierującej za dodatkową opłatą 10 zł. 

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Bezpieczeństwo uczniów w szkole/placówce – wymagania i odpowiedzialność pracowników”