ONLINE

Pracownicy służby BHP

259 zł

Kurs, którego celem jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu przepisów prawnych, analizy i oceny zagrożeń, metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Adresaci

Kurs jest przeznaczony dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby.

Cele kursu

Uczestnik szkolenia zapoznaje się:

z nowelizacją przepisów prawa pracy metodami i technikami prowadzenia szkoleń w zakresie bhp aktualizuje wiedze w zakresie najnowszych metod oceny ryzyka zawodowego

zasady dokumentowania i sprawozdawczości wypadków w miejscu pracy

Program kursu

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP);
 2. Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy;
 3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;
 4. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy;
 5. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy;
 6. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy;
 7. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka;
 8. Nowoczesne metody pracy służby bhp;
 9. Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 10. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku;
 11. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego.

Liczba godzin

36 godzin dydaktycznych

Zapis

Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Organizacja

Szkolenie online odbędzie się na platformie Clickmeeting. W dniu szkolenia otrzymacie Państwo od Nas link do szkolenia na adres mailowy podany w zgłoszeniu

Zaświadczenie

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. Skan zaświadczenia wysyłamy drogą mailową. 

Na Państwa życzenie wyślemy zaświadczenie w formie papierowej na adres domowy lub placówki kierującej za dodatkową opłatą 10 zł