Animator czasu wolnego

890 

SKU: OL_26659 Kategoria: Rodzaj szkolenia: Stacjonarnie Ilość semestrów: 30 godzin Miejsce szkolenia: ul. H. Kołłątaja 5/3B, 20-006 Lublin Informacje:

Kurs ma na celu przygotowanie do pracy w charakterze animatora czasu wolnego. Szkolenie umożliwia zapoznanie się z nowoczesnymi formami animacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, grami i zabawami wykorzystywanymi w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. 

Adresaci kursu

nauczyciele,

pedagodzy,

animatorzy,

pracownicy związani z turystyką,

pracownicy domów kultury, świetlic, przedszkoli, wychowawcy na koloniach,

studenci kierunków pedagogicznych,

wszystkie osoby otwarte na zdobycie nowych umiejętności i 100% zabawę.

Cele kursu

Zapoznanie z metodami skutecznej animacji czasu wolnego podczas pracy zarówno z dziećmi jak i z dorosłymi.

Program kursu

 1. Podstawy pracy z grupą
 2. Rodzaje animacji
 3. Zabawy zapoznawcze
 4. Gry i zabawy integracyjne
 5. Gry fabularyzowane
 6. Edukacyjna gra terenowa
 7. Zabawy eventowe
 8. Przepis na udany wieczór
 9. Zabawy na zakończenie
 10. Podstawowa pomoc przedmedyczna
 11. Tworzenie własnego programu animacyjnego

Liczba godzin

30 godzin zajęć dydaktycznych

Zapis

Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu)

Szczegóły: email: oswiata@lingwista.lublin.pl lub tel. 512 085 200.

Cena obowiązuje w przypadku grupy min 6 osób