Animator czasu wolnego

600 

SKU: OL_26659 Kategoria: Rodzaj szkolenia: Stacjonarnie Ilość semestrów: 30 godzin Miejsce szkolenia: ul. Krucza 4/3, Lublin Informacje:

Kurs ma na celu przygotowanie do pracy w charakterze animatora czasu wolnego. Szkolenie umożliwia zapoznanie się z nowoczesnymi formami animacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, grami i zabawami wykorzystywanymi w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. 

Adresaci kursu

nauczyciele,

pedagodzy,

animatorzy,

pracownicy związani z turystyką,

pracownicy domów kultury, świetlic, przedszkoli, wychowawcy na koloniach,

studenci kierunków pedagogicznych,

wszystkie osoby otwarte na zdobycie nowych umiejętności i 100% zabawę.

Cele kursu

Zapoznanie z metodami skutecznej animacji czasu wolnego podczas pracy zarówno z dziećmi jak i z dorosłymi.

Program kursu

1. Rola i zadania animatora w pracy z grupą
2. Gry i zabawy integracyjne, tematyczne, ruchowe przydatne w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
3. Muzyka i tańce na mini disco
4. Tańce animacyjne dla dorosłych
5. Zabawy z chustą animacyjną
6. Skręcanie/modelowanie balonów
7. Malowanie twarzy
8. Pierwsza pomoc przedmedyczna
9. Tworzenie własnego programu animacyjnego

Liczba godzin

30 godzin zajęć dydaktycznych

Zapis

Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu)