Autodesk Inventor

1550 

SKU: OL_26758 Kategoria: Rodzaj szkolenia: Online Ilość semestrów: Miejsce szkolenia:

Słuchacze kursu programu Autodesk Inventor rozwiną umiejętności wizualizacji projektów trójwymiarowych, bez szczegółowego wnikania w warstwę płaską.

Adresaci/wymagania wstępne kursu:

mają ukończone 18 lat

posiadają min. wykształcenie podstawowe

posiadają podstawową umiejętność posługiwania się komputerem w systemie Windows.

posiadają podstawowe umiejętności z rysunku technicznego

Cele kursu

Celem kursu programu Autodesk Inventor jest ułatwienie tworzenia i wizualizacji trójwymiarowych elementów złożeniowych.

Program kursu

1. Tworzenie nowego projektu
2. Tworzenie szkicu 2D
3. Modelowanie bryłowe 3D
4. Korzystanie z programu Design Accelerator oraz bibliotek
5. Tworzenie wiązań zespołów
6. Generowanie dokumentacji płaskiej z modelu
7. Wydruk rysunku

Liczba godzin

30 godzin zajęć dydaktycznych

Cena

do ceny należy doliczyć 200 zł jeśli chcecie otrzymać Państwo (międzynarodowy certyfikat Autodesk)

Zapis

Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty zaliczki w wysokości 200 zł w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu)

Szczegóły: email: oswiata@lingwista.lublin.pl lub tel. 512 085 200.

Cena obowiązuje w przypadku grupy min 6 osób