Kurs operator pilarek mechanicznych

560 

SKU: OL_36613 Kategoria: Data szkolenia: Rodzaj szkolenia: Stacjonarnie Ilość semestrów: Miejsce szkolenia: Lublin, ul. Krucza 4/3 Informacje:

Uczestnictwo w kursie operatora pilarek mechanicznych pozwoli Ci na podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie swojej atrakcyjności na rynku pracy.

Celem kursu jest przygotowanie kursanta do samodzielnej i bezpiecznej obsługi pilarek mechanicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących prace porządkowe, przycinanie gałęzi drzew i krzewów na terenach zielonych, prac na terenach budowy oraz dla osób prywatnych posługującymi się pilarkami mechanicznymi.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonego instruktora który posiada wieloletnie doświadczenia w pracy pilarkami.

Kurs operatora pilarek mechanicznych trwa jeden dzień (10 godzin dydaktycznych) i składa się z części teoretycznej i praktycznej. 

Adresaci/wymagania wstępne kursu:

Kurs operatora pilarek mechanicznych jest skierowany do osób, które:

mają ukończone 18 lat

posiadają min. wykształcenie podstawowe

wykonują prace porządkowe

chcą zapoznać się z bezpiecznym korzystaniem z pilarek mechanicznych i kos spalinowych

Cele kursu

Przygotowanie kursanta do samodzielnej i bezpiecznej obsługi pilarek mechanicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP

Absolwenci otrzymują zaświadczenia na drukach MEN, na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku, w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632). Zaświadczenia te są zgodne z polskim prawem i są ważne w Polsce, a także w Unii Europejskiej.

Zakończenie szkolenia potwierdzone jest zaświadczeniem uzyskania kwalifikacji do obsługi pilarek mechanicznych.
Dodatkowo w cenie kursu uczestnicy otrzymają kwalifikacje do obsługi kos spalinowych.

Program kursu

1. Budowa i charakterystyka pilarek
2. Obsługa i konserwacja sprzętu 
3. BHP na stanowisku pracy
4. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
5. Przygotowanie pilarek do pracy
6. Techniki przerzynki kłód i dłużyc
7. Techniki okrzesywania

Liczba godzin

10 godzin zajęć dydaktycznych

min. 6 osób w grupie; w przypadku mniejszej ilości uczestników istnieje możliwość szkoleń indywidualnych

Zapis

Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty zaliczki w wysokości 200 zł w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu)