Język angielski – grupa konwersacyjna dla dorosłych

3000 

SKU: OL_40723-1 Kategorie: , Rodzaj szkolenia: Wybierz wygodny dla siebie tryb – stacjonarny lub on-line Ilość semestrów: w zależności od poziomu Miejsce szkolenia: ul. H. Kołłątaja 5/3B, Lublin | platforma ZOOM Informacje: 25 zł/godz. dydaktyczna

Proponujemy kurs języka angielskiego! Możliwość kontynuacji po zaliczeniu poziomu podstawowego

Adresaci kursu

Kurs prowadzimy dla dorosłych oraz firm zainteresowanych szkoleniem swoich pracowników.

Cele kursu

Osiągnięcie poziomu językowego (od A1 do C2)

Program kursu

Szczegóły wkrótce

Prowadzący

Szczegóły wkrótce

Liczba godzin i koszt

25 zł/godz. dydaktyczna

poziom początkujący podstawowy A1

poziom początkujący średni A2

poziom średnio-zaawansowany B1

poziom średnio-zaawansowany B2

poziom zaawansowany C1

poziom zaawansowany C2

60 / 120 godzin dydaktycznych

60 / 120 godzin dydaktycznych

120 godzin dydaktycznych

240 godzin dydaktycznych

240 godzin dydaktycznych

240 godzin dydaktycznych 

1500 zł/ 3000 zł

1500 zł / 3000 zł

3000 zł

4800 zł

4800 zł

4800 zł

Informacje

email: oswiata.lingwista.studia@gmail.com

tel.: 512 085 200 

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).