Stacjonarnie

Kurs udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli EDB

450 zł
  • 6-7 listopad 2021

Celem kursu udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli EDB  jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w ramach przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.

Adresaci

Kurs udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli EDB skierowany jest do nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa oraz nauczycieli zainteresowani nauczaniem treści związanych z udzielaniem pierwszej pomocy w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa.

Cele kursu

Celem kursu udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli EDB są:

Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w ramach przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.)) określa zakres oraz tryb nabywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a także wzór zaświadczenia potwierdzającego posiadanie przygotowania do prowadzenia takich zajęć.

Zapoznanie z zagrożeniami, na jakie narażone są dzieci i młodzież w szkołach oraz wskazanie jak odpowiednio reagować na takie zagrożenia i w jaki sposób prawidłowo udzielić pierwszej pomocy.

Program kursu

1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
2. Bezpieczeństwo własne miejsca zdarzenia oraz poszkodowanego
3. Wzywanie pomocy
4. Zadławienia
5. Podstawowa resuscytacja krążeniowo-oddechowa
6. Urazy
7. Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran
8. Unieruchomienie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć
9. Postępowanie w przypadku wychłodzenia i przegrzania
10. Prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego
11. Ewakuacja ze strefy zagrożenia
12. Wsparcie psychiczne poszkodowanego
13. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych

Liczba godzin

30 godzin zajęć dydaktycznych (w tym 13 godzin teoretycznych i 17 godzin praktycznych)

09.10.2021 – godz. 9:00
10.09.2021 – godz. 9:00

Zapis

Zapis na kurs udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli EDB równoznaczny jest w dokonaniem wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia.

Cena zawiera materiały szkoleniowe, materiał florystyczny, serwis kawowy

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).

Łukasz K. 25 marzec 2020

Profesjonalne szkolenie prowadzone przez praktyka. Czego chcieć więcej! Polecam!

Tomasz D. 17 marzec 2020

Bardzo dobre szkolenie, jak zwykle świetnie prowadzone, zdecydowanie polecam

Bożena D. 17 marzec 2020

Szkolenie przygotowane przez prowadzącego wzorowo. Wiadomości były zobrazowane i przekazane w sposób przystępny i praktyczny.

Ewelina A-R. 5 styczeń 2021

Kurs udzielania pierwszej pomocy jest bogaty w niezbędną wiedzę i umiejętności bardzo przydatne w prowadzeniu zajęć z EDB.

Kinga K-S. 5 styczeń 2021

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane i przeprowadzone na wysokim poziomie pod względem merytorycznym i praktycznym. Osoba prowadząca przekazuje informacje w sposób jasny i konkretny, chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem