Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

1350 

SKU: OL_37156 Kategorie: , Data szkolenia: od 21 stycznia 2022 r. Rodzaj szkolenia: Stacjonarnie, online Ilość semestrów: 280 godzin dydaktycznych Miejsce szkolenia: Informacje:

Cele kursu

 • Uzyskanie kompetencji (uprawnień) niezbędnych do wykonywania zawodu opiekuna w żłobku zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi

Program kursu

 1. Adaptacja jako rezultat rozwoju
 2. Przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia
 3. Uwarunkowania procesu rozwoju jednostki
 4. Osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki
 5. Zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym
 6. Aspekty rozwoju dziecka – charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka
 7. Źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3.
 8. Neurologiczne podstawy rozwoju dziecka
 9. Mechanizmy rozwoju dziecka
 10. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka
 11. Planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa)
 12. Kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka
 13. Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się 
 14. Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka – zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne
 15. Wprowadzanie dziecka w kulturę
 16. Budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka
 17. Odpowiedzialność prawna opiekuna
 18. Podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy)
 19. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
 20. Umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów
 21. Emisja głosu

Liczba godzin

280 godzin dydaktycznych (w tym 80 godzin praktyk zawodowych)

Praktyki

80 godzin dydaktycznych

Uczestnik kursu realizuje praktyki zawodowe w żłobku wybranym we własnym zakresie. Może także skorzystać z naszej propozycji. Współpracujemy z siecią żłobków a.gugu w Lublinie.

Termin rozpoczęcia

19.09.2022

Zapis

Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty zadatku (200 zł) w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Opłaty i Faktury

Całość 1350 zł

3 raty po 450 zł

Osoby zainteresowane otrzymaniem Faktury proszone są o kontakt mailowy oswiata.lingwista.studia@gmail.com lub pod numerem tel.: 512 085 200

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).