Bezpieczeństwo dziecka w domu i otoczeniu. Jak przygotować dzieci na codzienne zagrożenia?

260 

SKU: OL_40835 Kategorie: , , Rodzaj szkolenia: stacjonarne | online Ilość semestrów: 4 godziny dydaktyczne Miejsce szkolenia: ul. H. Kołłątaja 5/3B | platforma ZOOM Informacje:

Adresaci kursu

Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Cele kursu

Uświadomienie wielości zagrożeń dla dzieci w życiu codziennym oraz poznanie sposobów zapobiegania zdarzeniom niebezpiecznym dla dzieci

Program kursu

  1. Fakty dotyczące wypadkowości dzieci w Polsce.
  2. Typowe przyczyny niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci.
  3. Możliwości zapobiegania wypadkom dzieci.
  4. Typowe zagrożenia w warunkach placówki przedszkolnej i szkolnej.
  5. Zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci w domu, na placach zabaw i w otoczeniu.
  6. Bezpieczeństwo dzieci w kontaktach ze zwierzętami.
  7. Zagrożenia dla dzieci ze strony osób nieznajomych i możliwości przeciwdziałania.
  8. Sposoby edukacji dzieci do bezpieczeństwa w życiu codziennym.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Zapis

Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Wpłatę należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu)

Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera. W przypadku organizacji szkolenia dla rady pedagogicznej negocjujemy ceny. Więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA

Szczegóły: email: oswiata@lingwista.lublin.pl lub tel. 512 085 200.

Organizacja

Szkolenie online odbędzie się na platformie Zoom. W dniu poprzedzającym termin szkolenia otrzymacie Państwo od Nas link do spotkania na adres mailowy podany w zgłoszeniu.