Sztuczna inteligencja w edukacji

270 

SKU: OL_41505 Kategorie: , , Rodzaj szkolenia: Online Ilość semestrów: 3 godziny dydaktyczne Miejsce szkolenia: platforma ZOOM Informacje:

Sztuczna inteligencja jest jednym z najszybciej i najszerzej rozwijających się trendów technologicznych. Ogromny potencjał, jaki ze sobą niesie daje możliwości wykorzystania jej w wielu dziedzinach życia. Może także pomóc nauczycielom i nauczycielkom w planowaniu i realizacji zadań związanych z nauczaniem.

Adresaci kursu

Kurs jest adresowany do nauczycielek i nauczycieli, dyrektorów, wicedyrektorów szkół, pedagogów oraz studentów kierunków pedagogicznych

Cele kursu

Kurs ma na celu usystematyzowanie wiedzy na temat AI i możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w edukacji. Uczestnicy poznają zasady działania AI oraz dostępne narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję. Szkolenie będzie też refleksją nad szansami i zagrożeniami związanymi z rozwojem AI.

Program kursu

  1. Definicja i podstawowe zastosowania AI w edukacji
  2. Prezentacja wybranych narzędzi wykorzystujących AI i możliwych do zastosowania w praktyce szkolnej
  3. Wykorzystanie AI na potrzeby zajęć dydaktycznych różnych przedmiotów (przygotowanie materiałów edukacyjnych, wykorzystanie AI do sprawdzania prac uczniów i uczennic, pisanie wierszy/opowiadań/wypracowań/artykułów, tworzenie grafik i rysunków, przygotowanie nagrań na podstawie materiału z lekcji, tworzenie pytań/testów czytania ze zrozumieniem (również pytań sprawdzających rozumienie filmów), tworzenie filmów – animacji, zamienianie tekstów na prezentacje, tworzenie awatarów)
  4. Wykorzystanie AI na własnej lekcji. Tworzenie spersonalizowanych zadań
  5. Odpowiedzialność w wykorzystaniu AI
  6. Szanse i zagrożenia związane z rozwojem AI w edukacji

Prowadząca

Liczba godzin

3 godziny dydaktyczne

Zapis

  1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
  2. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA

Dofinansowanie

więcej informacji

email: oswiata.lingwista.studia@gmail.com;  tel. 512 085 200

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).