Pracownicy służby BHP

260 

Zapisz się
Kategoria: Tag:

Opis

Kurs, którego celem jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu przepisów prawnych, analizy i oceny zagrożeń, metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Adresaci

Kurs jest przeznaczony dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby.

 Cel kursu

Uczestnik szkolenia zapoznaje się:

 • z nowelizacją przepisów prawa pracy
  metodami i technikami prowadzenia szkoleń w zakresie bhp
  aktualizuje wiedze w zakresie najnowszych metod oceny ryzyka zawodowego
 • zasady dokumentowania i sprawozdawczości wypadków w miejscu pracy

Program

 1.  Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z
   omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP);
 2. Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy;
 3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;
 4. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla
  zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy;
 5. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i
  higieny pracy;
 6. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy;
 7. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka;
 8. Nowoczesne metody pracy służby bhp;
 9. Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 10. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku;
 11. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego.

Liczba godzin

36 godzin dydaktycznych

Zapis

 1. Wypełnił formularz, który znajduje się pod przyciskiem ZAPISZ SIĘ.
 2. Zapis na kurs równoznaczny jest w dokonaniem wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
 3. W mailu otrzymacie Państwo informację o kwestionariuszu, który należy wypełnić i do nas przesłać na na nasz adres mailowy: oswiata@lingwista.lublin.pl

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Pracownicy służby BHP”