Język migowy

750 

Zapisz się
Kategoria: Tag:

Opis

Słuchacze kursu języka migowego zdobędą umiejętność rozumienia prostych wypowiedzi w tym języku oraz formułowania prostych wypowiedzi, co umożliwi podstawową komunikację z osobami niesłyszącymi.

Adresaci

 • nauczyciele
 • pedagodzy
 • studenci, którzy w przyszłości chcą pracować z osobami głuchoniemymi
 • osoby dorosłe, które chcą nauczyć się języka migowego
 • pracownicy urzędów i różnych instytucji (Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Dz.U. z dnia 3 października 2011 r.)
 • instytucje publiczne, a także osoby w nich zatrudnione, służby ratowniczo-interwencyjne, jak również zakłady opieki zdrowotnej będą zobowiązane do zapewnienia wsparcia niesłyszącym w pokonaniu istniejących barier komunikacyjnych).

Cele

 • poznanie sposobów komunikowania się osób głuchoniemych
 • poznanie znaków pojęciowych i technik ich używania zgodnych z zasadami Systemu Językowo – Migowego SJM i Polskiego Języka Migowego PJM

Program

1. Problematyka uszkodzeń słuchu oraz tożsamość środowiskowa i kulturowa niesłyszących
2. Środki porozumiewania się osób niesłyszących
3. Daktylografia: polski alfabet palcowy, znaki pojęć liczbowych
4. Ideografia: praca i zatrudnienie, edukacja, zdrowie, dom i rodzina, urzędy i instytucje, kultura, sport, 

wypoczynek

Liczba godzin

60 godzin dydaktycznych

Zapis

 1. Wypełnił formularz, który znajduje się pod przyciskiem ZAPISZ SIĘ.
 2. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
 3. W mailu otrzymacie Państwo informację o kwestionariuszu, który należy wypełnić i do nas przesłać na na nasz adres mailowy: oswiata@lingwista.lublin.pl

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Język migowy”