Online

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Obowiązki wychowawcy i dyrektora szkoły

130 zł
 • 13.09.2021
Szkolenie dotyczy obowiązujących aktów prawnych dotyczących organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w placówkach oświatowych i praktycznego ich wdrożenia

Adresaci

 • Nauczyciele różnych typów szkół
 • Pedagodzy
 • Psycholodzy
 • Wychowawcy w świetlicach
 • Pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych
 • Rodzice uczniów

Cele kursu

 • aktualizacja wiedzy z zakresu norm prawnych regulujących kwestie pomocy psychologiczno – pedagogiczne
 • poznanie sposobów skutecznej realizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 • nauka prawidłowego dokumentowania działań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Program kursu

 1. Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 2. Zadania i odpowiedzialność wszystkich pracowników.
 3. Dostosowanie wymagań edukacyjnych.
 4. Organizacja i zasady udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 5. Dokumentowanie udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 6. Zasady współpracy z rodzicami.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne (od 17:00-20:00)

Zapis

 1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
 2. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA

Informacje techniczne

Szkolenie online odbywa się na platformie Teams. W dniu szkolenia otrzymacie Państwo od nas link do szkolenia na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Zaświadczenie

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 roku.

Skan zaświadczeń wysyłamy droga mailową. Na Państwa życzenie wyślemy zaświadczenie w formie papierowej na adres domowy lub placówki kierującej za dodatkową opłatą 10 zł.

Informacje organizacyjne

więcej informacji

Zgłoszenie szkolenia Rady Pedagogicznej następuje przez wypełnienie załączonego formularza (Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej)

Nr rachunku BNP Paribas PLN 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 s. p. Oświata – Lingwista ul. Krucza 4/2, 20 – 022 Lublin

Po potwierdzeniu uczestnictwa rezygnacja z udziału w szkoleniu następuje wyłącznie w formie pisemnej (email) najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.