Online

Jak budować i rozwijać poczucie własnej wartości u dzieci i młodzieży?

117 zł
 • 27.09.2021

Kurs dostarcza praktycznych narzędzi służących budowaniu poczucia własnej wartości u dzieci i młodzieży, wskazuje na rolę pozytywnej samooceny w zapobieganiu zachowaniom niepożądanym i problemom emocjonalnym.

Adresaci

Nauczyciele przedszkoli, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele wspomagający, pedagodzy i psycholodzy szkolni, zainteresowani rodzice.

Cele kursu

 • uświadomienie pozytywnego i negatywnego wpływu samooceny nauczyciela na budowanie poczucia własnej wartości u cznia
 • poznanie konkretnych sposobów budowania i wzmacniania samoakceptacji ucznia

Program kursu

 1. Zaniżone poczucie własnej wartości, rozpoznawania dziecka z zaniżonym i niestabilnym poczuciem. własnej wartości
 2. Zachowania nauczyciela a samoocena ucznia.
 3. Różne rodzaje krytyki, krytyka osoby a krytyka zachowania.
 4. Techniki efektywnej komunikacji wspierającej ucznia w samorozwoju.
 5. Eksponowanie mocnych stron.
 6. Gry i zabawy wzmacniające poczucie własnej wartości.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne (od 17:00-20:00)

Zapis

 1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
 2. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA

Organizacja

Szkolenie online odbędzie się na platformie Teams. W dniu szkolenia otrzymacie Państwo od Nas link do szkolenia na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Zaświadczenie

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. Skan zaświadczenia wysyłamy drogą mailową. 

Na Państwa życzenie wyślemy zaświadczenie w formie papierowej na adres domowy lub placówki kierującej za dodatkową opłatą 10 zł

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).