Dziecko wysoko wrażliwe w przedszkolu i w szkole

270 

SKU: OL_39072 Kategorie: , , Rodzaj szkolenia: Online Ilość semestrów: 4 godziny dydaktyczne Miejsce szkolenia: platforma ZOOM Informacje:

Badania pokazują, że średnio jedno na pięcioro dzieci jest wysoko wrażliwe. Zatem proste rozumowanie statystyczne pokazuje, że w każdej grupie przedszkolnej (szkolnej) znajdują się dzieci , dla których wykonywanie codziennych czynności jest powodem stresu.

Adresaci kursu

Kurs jest adresowany do nauczycielek, nauczycieli, wychowawców, dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Szkolenie polecamy osobom, które chcą pomóc dzieciom wysoko wrażliwym funkcjonować w grupie rówieśniczej oraz wspierać rodziców takich dzieci.

Cele kursu

Poznanie przyczyn oraz przejawów wysokiej wrażliwości dzieci. Zapoznanie z technikami wsparcia dzieci wysoko wrażliwych i ich rodziców

Program kursu

  1. Wysoka wrażliwość – aspekty i przyczyny
  2. Różne oblicza wysokiej wrażliwości u dzieci
  3. Wysoka wrażliwość jako zasób
  4. Wsparcie dzieci wysoko wrażliwych, pomoc w trudnych sytuacjach
  5. Współpraca z rodzicami dzieci wysoko wrażliwych

Prowadząca

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne (17:00-20:00)

Zapis

Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Wpłatę należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu)

Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera. W przypadku organizacji szkolenia dla rady pedagogicznej negocjujemy ceny. Więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA

Szczegóły: email: oswiata@lingwista.lublin.pl lub tel. 512 085 200.

Organizacja

Szkolenie online odbędzie się na platformie Zoom. W dniu poprzedzającym termin szkolenia otrzymacie Państwo od Nas link do spotkania na adres mailowy podany w zgłoszeniu.