Notatka syntetyzująca na egzaminie maturalnym. Warsztaty praktyczne

180 

SKU: OL_42472 Kategorie: , , Rodzaj szkolenia: Stacjonarne Ilość semestrów: 3 godziny dydaktyczne Miejsce szkolenia: ul. H. Kołłątaja 5/3B, Lublin Informacje:

Zajęcia prowadzimy wykorzystując aktywne metody uczenia się i zapamiętywania oraz naurodydaktykę.

Adresaci kursu

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli i nauczycielek języka polskiego, studentów filologii polskiej

Cele kursu

Przypomnienie zasad redagowania notatki syntetyzującej i poznanie ciekawych metod uczenia konstruowania tej formy wypowiedzi

Program kursu

  1. Analiza podstawy programowej
  2. Notatka syntetyzująca „krok po kroku”
  3. Wybrane zadania i ćwiczenia rozwijające umiejętność tworzenia notatki syntetyzującej (analiza tematu, synteza informacji kluczowych, określanie stanowiska autorów, wnioski)
  4. Schematy – wzory do wykorzystania podczas nauki pisania notatki syntetyzującej

Prowadząca

Aneta Teterycz – nauczycielka języka polskiego z bogatym doświadczeniem w pracy z uczniami; egzaminatorka egzaminu maturalnego, coach.

Liczba godzin

3 godziny dydaktyczne

Koszt

180 zł

INFORMACJE:    tel.: 512 085 200;    e-mail: oswiata.lingwista.studia@gmail.com

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).