Storytelling dla nauczycieli

620 

SKU: OL_38137 Kategorie: , Data szkolenia: 08-09.10.2022 Rodzaj szkolenia: Stacjonarnie | Online Ilość semestrów: 16 godzin dydaktycznych Miejsce szkolenia: Krucza 4/3 | Google Classroom Informacje:

Jak skutecznie przekazywać wiedzę? Jak zaangażować uczniów w proces lekcyjny? Jak wzmocnić proces uczenia się i nabywania umiejętności przez uczniów?

Najefektywniej zdobywamy wiedzę, która stanowi realne rozwiązanie naszych problemów i wnosi do naszego życia pewną wartość dodaną.
W jaki sposób uczniowie mogą dostrzec powiązanie między konkretnymi treściami dydaktycznymi a realnym życiem?

Wykorzystując techniki storytellingu.

Adresaci kursu

Kurs jest dedykowany nauczycielom dążącym do podniesienia swoich kompetencji w zakresie skutecznego prowadzenia zajęć dydaktycznych. Szkolenie polecamy nauczycielom, którzy chcieliby wzmocnić zaangażowanie uczniów, proces zapamiętywania wiedzy i nabywania umiejętności praktycznych.  Po pierwszej części kursu uczestniczki i uczestnicy otrzymują zadanie stworzenia historii aby w drugiej części zaprezentować swoją pracę i otrzymać informację zwrotną. Kurs daje zatem możliwość nie tylko otrzymania wiedzy teoretycznej, ale zastosowanie jej pod okiem profesjonalnej trenerki.

Cele kursu

Skuteczne połączenie efektywnych mechanizmów uczenia się. Umiejętność łączenia potrzeb konkretnej klasy z technikami storytellingu dla zwiększenia efektywności i zapamiętywania treści realizowanych podczas zajęć dydaktycznych.

Atutem tego kursu jest połączenie nabycia umiejętności skutecznego storytellingu w dydaktyce z narzędziami wystąpień publicznych oraz z narzędziami skutecznej metodyki prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

Program kursu

1. Od czego zacząć?  – problem uczniów i cel.

 • Piramida przemówień – warstwy skutecznego przemówienia
 • Pytania „dlaczego?” i „po co?”
 • Cel ogólny i szczegółowy
 • Akronim PEWNI w dydaktyce
 • Rozszerzony model analizy potrzeb – przydatne pytania

2. Angażowanie uczniów

 • Pedagogika a andragogika – burza mózgów
 • Efekty uczenia się
 • Narzędzie TALL
 • Logos, pathos i ethos – jak je wykorzystać?
 • Przydatne pytania w gromadzeniu historii

3. Wprowadzenie do pracy z historią.

 • Cztery niezbędne składniki historii
 • Temperatura konfliktu
 • Historia a cel – model bajki
 • Model bajki na zajęciach dydaktycznych – różne konfiguracje
 • Dopamina, oksytocyna, serotonina w procesie zdobywania wiedzy

4. Struktury storytellingu

 • Podróż bohatera – pełny wariant
 • Podróż bohatera – case study
 • Struktura STAR – pełny wariant
 • Struktura STAR – case study
 • Najważniejsze momenty w historii i towarzyszące im emocje
 • Akronim STORY

5. Prezentacja historii uczestników wraz z sesją informacji zwrotnej od trenerki grupy.

6. Cykl Kolba i storytelling.

 • Cykl Kolba w dydaktyce
 • Cykl Kolba – case study
 • Różne style uczenia się i ich konsekwencje
 • Storytelling w cyklu Kolba
 • Storytelling w cyklu Kolba w praktyce
 • Angażowanie uczniów w pracę z historią

Prowadząca

dr Hanna Wiczanowska – doktor nauk prawnych. Prowadzi szkolenia dla pracowników dydaktycznych UAM, Center for American Studies, Towarzystwa Doktorantów UJ. Trener biznesu (International Trainers&Facylitators Federation). Stażystka w Dziale Tłumaczeń Języka Polskiego w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Prowadzi szkolenia dla młodzieży licealnej z wystąpień publicznych i storytellingu a także szkolenia z wystąpień publicznych dla nauczycieli i dyrektorów szkół.

Liczba godzin

pierwszy termin: 26-27.08.2022;  drugi termin: 01-02.10.2022

16 godzin dydaktycznych 

Zapis

 1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
 2. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).