Niepokojące zachowania dziecka w żłobku i przedszkolu

149 

Kategoria: Data szkolenia: 28.09.2022 Rodzaj szkolenia: Online Ilość semestrów: 4 godziny dydaktyczne Miejsce szkolenia: platforma ZOOM Informacje:

Kurs którego celem jest doskonalenie umiejętności przeciwdziałania niepokojącym zachowaniom wśród dzieci w żłobku i przedszkolu.

Adresaci kursu

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o wszystkich osobach pracujących na co dzień z dziećmi.

Zapraszamy nauczycieli, opiekunów w żłobkach, przedszkolach, świetlicach, psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, terapeutów SI, logopedów oraz zainteresowanych rodziców.

Cele kursu

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności komunikacji z dzieckiem o niepokojącym zachowaniu.

Program kursu

  1. Omówienie funkcji zachowań i technik radzenia sobie z nimi
  2. Jak odróżnić niepokojące zachowanie od objawu dysfunkcji.
  3. Efektywna komunikacja z trudnym dzieckiem
  4. Metody redukcji zachowań trudnych w połączeniu z treningiem komunikacji.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne (od 17:00-20:00)

Zapis

  1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
  2. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA

Organizacja

Szkolenie online odbędzie się na platformie ZOOM. W dniu szkolenia otrzymacie Państwo link do szkolenia na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Zaświadczenie

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. 

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).