Odporność psychiczna dzieci i młodzieży

220 

SKU: OL_39063 Kategorie: , Rodzaj szkolenia: Online Ilość semestrów: 4 godziny dydaktyczne Miejsce szkolenia: platforma ZOOM Informacje:

Pandemia, a potem powrót dzieci i młodzieży do szkół, spowodowały wzrost niepokoju, lęku i niepewności wśród uczennic i uczniów. Nauczyciele, rodzice i prawni opiekunowie częściej spotykają się z problemami natury psychicznej. Czasem osoby młode nie potrafią się odnaleźć w popandemicznym środowisku szkolnym i rówieśniczym.

Adresaci kursu

Kurs jest adresowany do nauczycielek, nauczycieli, wychowawców, dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Szkolenie polecamy osobom, które chcą pomóc dzieciom i młodzieży wzmacniać ich odporność psychiczną

Cele kursu

Poznanie neurobiologicznych podstaw odporności psychicznej, modelu 4C oraz metod wzmacniania odporności psychicznej.

Program kursu

  1. Neurobiologiczne podstawy odporności psychicznej
  2. Źródła odporności
  3. Model 4C i odporność osobowościowa
  4. VUCA, antykruchość
  5. Metody wzmacniania odporności psychicznej

Prowadząca

Aneta Teterycz – doświadczona trenerka, coach, facylitatorka. Prowadzi liczne szkolenia na temat depresji dzieci i młodzieży. 

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Zapis

  1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
  2. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).