Orientacja w przestrzeni osób z uszkodzonym wzrokiem

119 

Data szkolenia: 12.03. szkolenie online
Szkolenie online
119 zł  cena w przypadku zaświadczenia wysłanego skanem
129 zł  cena w przypadku zaświadczenia wysłanego pocztą

Zapisz się

Opis

Orientacja przestrzenna jest zdolnością do postrzegania i rozumienia własnej pozycji w określonym środowisku, która ściśle związana jest z poznawaniem otoczenia i zachodzących w nim stosunków czasowych i przestrzennych. Samodzielne i bezpieczne poruszanie się, bez wzrokowej kontroli otoczenia, albo w przypadku osób słabowidzących z wykorzystaniem niepełnych informacji wzrokowych, jest ogromnym wyzwaniem dla każdej osoby z uszkodzonym wzrokiem. 

Adresaci

 • Nauczyciele różnego typu szkół oraz placówek ogólnodostępnych, integracyjnych i dla uczniów niepełnosprawnych, zwłaszcza z niepełnosprawnością wzrokową.
 • Osoby, które w życiu codziennym mają kontakt z osobami z uszkodzonym wzrokiem, są zainteresowane poznaniem na podstawie własnego doświadczenia (autopsji) ich sposobów poruszania się w przestrzeni, są otwarte na udzielanie pomocy osobom niewidomym i słabowidzącym w samodzielnym poruszaniu się.

Cele kursu

Uczestnicy szkolenia:

 • nabędą wiedzę na temat podstaw orientacji przestrzennej osób z uszkodzonym wzrokiem,
 • zdobędą praktyczne umiejętności bycia przewodnikiem i instruktorem orientacji przestrzennej dla osób niewidomych (na podstawie doświadczenia z zajęć i empatii) ważne w życiu codziennym i pracy dydaktycznej,
 • opanują praktyczną umiejętność chodzenia z przewodnikiem i posługiwania się białą laską dla osób niewidomych.

Program

 1. Zajęcia wprowadzające: definicje orientacji przestrzennej, słownik terminów orientacji przestrzennej, sposoby poruszania się osób niewidomych w przestrzeni, wstępne umiejętności i pojęcia z zakres orientacji przestrzennej niewidomych i słabowidzących;
 2. Diagnoza orientacji przestrzennej u niewidomych i słabowidzących punktem wyjścia w nauczaniu osób z inwalidztwem wzroku. Projekt programu orientacji przestrzennej dla niewidomych.
 3. Zasady orientacji, punkty orientacyjne i informacyjne, samodzielne zaznajamianie się z otoczeniem, sposoby przekazywania niewidomym wiedzy z zakresu orientacji przestrzennej.
 4. Poruszanie się przestrzeni zamkniętej – ćwiczenia praktyczne.
 5. Techniki ochronne, trailling i szukanie upuszczonych przedmiotów – ćwiczenia praktyczne.
 6. Współpraca niewidomego z przewodnikiem: zasady współpracy, ćwiczenia praktyczne, posługiwanie się psem przewodnikiem (film).
 7. Sposoby poruszania się bez użycia laski:
 8. Sposoby poruszania się z długą laską (techniki) w tym rodzaje lasek
 9. Poruszanie się w przestrzeni otwartej z użyciem laski, zwracanie się z prośbą o pomoc, chodzenie w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, zasady korzystania z komunikacji miejskiej.

Liczba godzin

8 godzin dydaktycznych

Zapis

 1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty 100 zł zaliczki w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
 2. W mailu otrzymacie Państwo informację o kwestionariuszu, który należy wypełnić i do nas przesłać na na nasz adres mailowy: oswiata@lingwista.lublin.pl
 3. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA 

Organizacja

Szkolenie online odbędzie się na platformie Clickmeeting. W dniu szkolenia otrzymacie Państwo od Nas link do szkolenia na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Zaświadczenie

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. Skan zaświadczenia wysyłamy drogą mailową. 

Na Państwa życzenie wysyłamy zaświadczenie w formie papierowej na adres domowy lub placówki kierującej za dodatkową opłatą 10 zł. 

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Orientacja w przestrzeni osób z uszkodzonym wzrokiem”