Jak motywować uczniów do podejmowania wysiłku i wytrwałości w działaniu?

69 

Data szkolenia: 15.03.
Szkolenie online
69 zł  cena w przypadku zaświadczenia wysłanego skanem
79 zł  cena w przypadku zaświadczenia wysłanego pocztą

Zapisz się

Opis

Kurs pomocny dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, którzy chcą dowiedzieć się praktycznych wskazówek na temat wspierania kariery ucznia, wzmacniania jego mocnych stron, ukierunkowania na stymulowanie rozwoju jego możliwości i potrzeby oceniania z udziałem rodziców.

Adresaci

Dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy w świetlicach, pracownicy oświatowi.

Cele kursu

  • nabycie umiejętności komunikowania właściwych oczekiwań wobec ucznia
  • nauka posługiwania się metodami postępowania z uczniem słabym, zniechęconym, bez widocznych osiągnięć, „popisującym się”, uczniem zorientowanym wyłącznie na oceny

Program

  1. Źródła problemów z motywacją – diagnoza (kulturowe, społeczne, indywidualne, organizacyjne)
  2. Skuteczne i nieskuteczne interwencje nauczyciela związane z pobudzaniem motywacji ucznia do pracy
  3. Motywy skłaniające do uczenia się
  4. Radzenie sobie z przejawami oporu w klasie, zmniejszanie lęku związanego z ocenianiem

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Zapis

  1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
  2. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA 

Formularz zgłoszeniowy

KWESTIONARIUSZ KURSY ONLINE

Organizacja

Szkolenie online odbędzie się na platformie Clickmeeting. W dniu szkolenia otrzymacie Państwo od Nas link do szkolenia na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Zaświadczenie

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. Skan zaświadczenia wysyłamy drogą mailową. 

Na Państwa życzenie wyślemy zaświadczenie w formie papierowej na adres domowy lub placówki kierującej za dodatkową opłatą 10 zł. 

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Jak motywować uczniów do podejmowania wysiłku i wytrwałości w działaniu?”