Orientacja przestrzenna jest zdolnością do postrzegania i rozumienia własnej pozycji w określonym środowisku, która ściśle związana jest z poznawaniem otoczenia i zachodzących w nim stosunków czasowych i przestrzennych. Samodzielne i bezpieczne poruszanie się, bez wzrokowej kontroli otoczenia, albo w przypadku osób słabowidzących z wykorzystaniem niepełnych informacji wzrokowych, jest ogromnym wyzwaniem dla każdej osoby z uszkodzonym wzrokiem. 

Adresaci

Nauczyciele różnego typu szkół oraz placówek ogólnodostępnych, integracyjnych i dla uczniów niepełnosprawnych, zwłaszcza z niepełnosprawnością wzrokową.

Osoby, które w życiu codziennym mają kontakt z osobami z uszkodzonym wzrokiem, są zainteresowane poznaniem na podstawie własnego doświadczenia (autopsji) ich sposobów poruszania się w przestrzeni, są otwarte na udzielanie pomocy osobom niewidomym i słabowidzącym w samodzielnym poruszaniu się.

Cel kursu

Uczestnicy szkolenia:

  • nabędą wiedzę na temat podstaw orientacji przestrzennej osób z uszkodzonym wzrokiem,
  • zdobędą praktyczne umiejętności bycia przewodnikiem i instruktorem orientacji przestrzennej dla osób niewidomych (na podstawie doświadczenia z zajęć i empatii) ważne w życiu codziennym i pracy dydaktycznej,
  • opanują praktyczną umiejętność chodzenia z przewodnikiem i posługiwania się białą laską dla osób niewidomych.

Program kursu

1. Zajęcia wprowadzające: definicje orientacji przestrzennej, słownik terminów orientacji przestrzennej, sposoby poruszania się osób niewidomych w przestrzeni, wstępne umiejętności i pojęcia z zakres orientacji przestrzennej niewidomych i słabowidzących;

2. Diagnoza orientacji przestrzennej u niewidomych i słabowidzących punktem wyjścia w nauczaniu
osób z inwalidztwem wzroku. Projekt programu orientacji przestrzennej dla niewidomych.

3. Zasady orientacji, punkty orientacyjne i informacyjne, samodzielne zaznajamianie się z otoczeniem,
sposoby przekazywania niewidomym wiedzy z zakresu orientacji przestrzennej.

4. Poruszanie się przestrzeni zamkniętej – ćwiczenia praktyczne.

5. Techniki ochronne, trailling i szukanie upuszczonych przedmiotów – ćwiczenia praktyczne.

6. Współpraca niewidomego z przewodnikiem: zasady współpracy, ćwiczenia praktyczne, posługiwanie się psem przewodnikiem (film).

7. Sposoby poruszania się bez użycia laski:

8. Sposoby poruszania się z długą laską (techniki) w tym rodzaje lasek

9. Poruszanie się w przestrzeni otwartej z użyciem laski, zwracanie się z prośbą o pomoc, chodzenie  w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, zasady korzystania z komunikacji miejskiej.

Liczba godzin

9 godzin dydaktycznych

Termin

05.07.2020

Cennik

350 zł

zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Pobierz kwestionariusz PDF
Pobierz ankietę COVID-19

Osoby zapisane na kurs prosimy o wypełnienie i przesłanie dokumentów na nasz adres mailowy: oswiata@lingwista.lublin.pl

W trosce o Państwa bezpieczeństwo każdy uczestnik otrzyma od Nas przyłbicę oraz rękawiczki ochronne do wykorzystania na miejscu.