Maturalne soboty

2625 

SKU: OL_41396 Kategorie: , Rodzaj szkolenia: Stacjonarne Ilość semestrów: 75 godzin dydaktycznych Miejsce szkolenia: ul. H. Kołłątaja 5/3B, 20-006 Lublin Informacje:

Spotkania odbywają się w soboty co dwa tygodnie (5 godzin dydaktycznych jednorazowo). Zajęcia prowadzimy wykorzystując aktywne metody uczenia się i zapamiętywania oraz naurodydaktykę.

Adresaci kursu

Kurs jest przeznaczony dla uczennic i uczniów klas maturalnych, którzy chcą utrwalić lub poćwiczyć zagadnienia objęte wymaganiami egzaminu maturalnego. Daje możliwość powtórzenia, usystematyzowania i uzupełnienia wiedzy z zakresu podstawowego lub rozszerzonego. 

Cele kursu

Powtórzenie wiedzy wymaganej podstawą programową oraz wymaganiami maturalnymi 2024. Uczestnicy kursu rozwiązują zadania typu maturalnego z wybranego przez nich zakresu materiału.

Kurs jest realizowany w oparciu o:

– Podstawę programową kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum (MEiN);

– Wymagania egzaminacyjne na egzaminie maturalnym w 2024 r. 

Program kursu

Programy kursów obejmują zagadnienia podstawy programowej oraz wymagania maturalne.

Prowadzący

Egzaminatorzy egzaminu maturalnego

Liczba godzin

luty 2024 – 30.04.2024

75 godzin dydaktycznych (35 zł./godz.)

Koszt

2625 zł płatne jednorazowo

3 raty po 875 zł 

Dokonując zapisu proszę wybrać nazwę przedmiotu oraz poziom (np. j.polski podstawowy)

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).