Kurs maturalny – fizyka – poziom rozszerzony

1980 

SKU: OL_37523 Kategorie: , Data szkolenia: 05.09.2022 - 30.04.2023 Rodzaj szkolenia: Wybierz wygodny dla siebie tryb – stacjonarny lub on-line Ilość semestrów: 100 godzin Miejsce szkolenia: ul. Krucza 4/3, Lublin Informacje: Dla zapisanych na kurs dwugodzinne warsztaty z technik uczenia się i zapamiętywania GRATIS!

Wspaniale jest odnosić sukcesy. Nie osiągniesz ich jednak bez ćwiczenia i rozwiązywania zadań. W fizyce – jak w sporcie – wytrwały trening przynosi efekty. Ważne, żeby systematycznie pracować pod okiem doświadczonego trenera. Podczas zajęć tego kursu uporządkujesz i uzupełnisz wiedzę oraz będziesz doskonalić  umiejętności rozwiązywania zadań typu maturalnego.

Adresaci kursu

Kurs jest przeznaczony dla uczennic i uczniów, którzy chcą przygotowywać się do egzaminu maturalnego z fizyki. Daje  możliwość powtórzenia, usystematyzowania i uzupełnienia wiedzy z zakresu rozszerzonego.

Cele kursu

Powtórzenie wiedzy wymaganej podstawą programową z zakresu rozszerzonego. Uczestnicy kursu rozwiązują zadania typu maturalnego z poszczególnych działów fizyki. 

W trakcie kursu rozwiązujemy i omawiamy zadania typu maturalnego: wybierz, podkreśl, zaznacz, uzupełnij, oblicz, udowodnij, wskaż podobieństwa i różnice, wyciągnij wnioski z zachodzącego zjawiska itp. Każdy blok obejmuje 3-7 zajęć:  zajęcia teoretyczno-praktyczne, podczas których najpierw omawiana jest teoria, a później rozwiązywane zadania oraz ostatnie zajęcia powtórzeniowe, z testem z przerobionego materiału. Pod koniec kursu, odbywa się próbna matura, omówienie i konsultacje.

Kurs jest realizowany w oparciu o:

– Podstawę programową kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum (MEN);

– Wymagania egzaminacyjne na egzaminie maturalnym w 2023 r. 

Program kursu

  1. Mechanika punktu materialnego i bryły sztywnej
  2. Grawitacja
  3. Drgania, fale i optyka
  4. Elektryczność i magnetyzm
  5. Własności materii, termodynamika, hydrostatyka
  6. Elementy fizyki atomowej, jądrowej

Prowadząca

Urszula Głos – nauczycielka fizyki z wieloletnim stażem pracy w liceum ogólnokształcącym; egzaminator maturalny

Liczba godzin

05.09.2022 – 30.04.2023

100 godzin dydaktycznych

Dla uczestniczek i uczestników kursu dwugodzinne warsztaty technik uczenia się i zapamiętywania GRATIS!

Koszt

1980 zł – płatne jednorazowo do 30.09.2022

2 raty po 990 zł (I rata – do 30.09.2022; II rata – do 31.01.2023)

4 raty po 495 zł (I rata – do 30.09.2022; II rata – do 30.11.2022; II rata – do 31.01.2023; IV rata – do 30.03.2023)

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).