Kurs maturalny – historia – poziom rozszerzony

2520 

SKU: OL_37525 Kategorie: , Rodzaj szkolenia: Stacjonarne Ilość semestrów: 90 godzin Miejsce szkolenia: ul. H. Kołłątaja 5/3B, Lublin Informacje: Dla zapisanych na kurs dwugodzinne warsztaty z technik uczenia się i zapamiętywania GRATIS!

Wspaniale jest odnosić sukcesy. Nie osiągniesz ich jednak bez ćwiczenia i rozwiązywania zadań. W nauce – jak w sporcie – wytrwały trening przynosi efekty. Ważne, żeby systematycznie pracować pod okiem doświadczonego trenera. Podczas zajęć tego kursu uporządkujesz i uzupełnisz wiedzę oraz będziesz doskonalić  umiejętności rozwiązywania zadań typu maturalnego.

Zajęcia prowadzimy wykorzystując aktywne metody uczenia się i zapamiętywania oraz naurodydaktykę.

Adresaci kursu

Kurs jest przeznaczony dla uczennic i uczniów którzy chcą przygotowywać się do egzaminu maturalnego z historii. Daje  możliwość powtórzenia, usystematyzowania i uzupełnienia wiedzy z zakresu rozszerzonego. 

Cele kursu

– efektywne powtórzenie materiału, określonego podstawą programową w zakresie rozszerzonym,

– kształtowanie umiejętności rozwiązywania otwartych zadań testowych w zakresie interpretacji, wnioskowania i porównywania,

– doskonalenie umiejętności analizy, syntezy i oceny problemów historycznych,

– rozwijanie umiejętności czytania i interpretacji map, wykresów i planów,

– doskonalenie umiejętności porządkowania chronologicznego wiedzy oraz synchronizacji historii Polski z dziejami powszechnymi,

– rozwijanie umiejętności pisania pracy historycznej.

Uczestnicy kursu rozwiązują zadania typu maturalnego z poszczególnych działów historii.

Kurs jest realizowany w oparciu o:

– Podstawę programową kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum (MEiN);

– Wymagania egzaminacyjne na egzaminie maturalnym w 2024 r. 

Program kursu

 1.  Osiągnięcia cywilizacji Starożytnego Wschodu.
 2. Cywilizacja grecka.
 3. Starożytny Rzym.
 4. Polska Piastów. Rozbicie dzielnicowe i zjednoczenie.
 5. Europa XI – XV wieku.
 6. Andegawenowie i Jagiellonowie na tronie Polski.
 7. Wojny z Zakonem Krzyżackim w XV – XVI wieku.
 8. Demokracja szlachecka.
 9. Renesans. Reformacja.
 10. Wolne elekcje w Polsce.
 11. Wojny Rzeczypospolitej w XVII wieku.
 12. Europa w XVII wieku.
 13. Czasy saskie. barok, sarmatyzm. Czasy Stanisława Augusta Poniatowskiego.
 14. Epoka oświecenia. Rewolucja francuska. Powstanie USA.
 15. Wojny napoleońskie.
 16. Polskie powstania narodowe w XIX wieku.
 17. Rusyfikacja, germanizacja. Kolonializm. Zjednoczenie Niemiec i Włoch w XIX wieku. Wojna secesyjna.
 18. I wojna światowa.
 19. System wersalski – faszyzm, nazizm, komunizm, wielki kryzys ekonomiczny na świecie. Polska w 20-leciu międzywojennym.
 20. II wojna światowa. Okupacja i Polskie Państwo Podziemne.
 21. Zimna wojna – powstanie państw komunistycznych, powstanie państw niemieckich, wojna w Korei, kryzys kubański, budowa muru berlińskiego, NATO, układ Warszawski, EWG, RWPG, Upadek komunizmu w Europie.
 22. Polska po II wojnie światowej.

Prowadząca

Ewa Mochol – nauczycielka historii i WOS z bogatym doświadczeniem w pracy z uczniami; egzaminator maturalny.

Liczba godzin

17.10.2023 – 30.04.2024

90 godzin dydaktycznych (28 zł./godz.)

Dla uczestniczek i uczestników kursu dwugodzinne warsztaty technik uczenia się i zapamiętywania GRATIS!

Koszt

2520 zł – płatne jednorazowo do 29.09.2023

2 raty po 1260 zł (I rata – do 29.09.2023; II rata – do 26.01.2024)

4 raty po 630 zł (I rata – do 29.09.2023; II rata – do 24.11.2023; II rata – do 26.01.2024; IV rata – do 29.03.2024)

RABATY!

 • przy zapisie na drugi przedmiot 10% zniżki na drugi przedmiot
 • przy zapisie na trzeci przedmiot 15% zniżki na trzeci przedmiot
 •  

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).