Online

Bezpieczeństwo i ochrona ludności- przepisy,
zagrożenia i zasady postępowania

99 zł

Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu  klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków. Szkolenie ma na celu zapoznanie się z zagrożeniami oraz zasadami postępowania

Program kursu

1.   Założenia i funkcjonowanie systemu alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach:

podstawy prawne

struktura systemu

sygnały alarmowe

Regionalny System Ostrzegania (RSO)

Alert RCB

2.   Zagrożenia dla bezpieczeństwa ludności, mienia i środowiska:

podstawowe definicje;

klasyfikacja zagrożeń dla bezpieczeństwa ludności i środowiska czasu pokoju;

omówienie zagrożeń w podziale: zagrożenia naturalne, awarie przemysłowe, cyberprzestrzeń, terroryzm.

3.   Zasady postępowania w sytuacji zagrożeń:

omówienie ogólnych zasad postępowania w sytuacjach zagrożeń wspólnych dla wszystkich sytuacji;

podanie podstawowych zasad postępowania w sytuacji wystąpienia poszczególnych konkretnych zagrożeń.

Liczba godzin

6 godzin dydaktycznych 

Zapis

  1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
  2. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA

99 zł  cena w przypadku zaświadczenia wysłanego skanem
109 zł  cena w przypadku zaświadczenia wysłanego pocztą

Organizacja

Szkolenie online odbędzie się na platformie Clickmeeting. W dniu szkolenia otrzymacie Państwo od Nas link do szkolenia na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Zaświadczenie

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. Skan zaświadczenia wysyłamy drogą mailową. 

Na Państwa życzenie wyślemy zaświadczenie w formie papierowej na adres domowy lub placówki kierującej za dodatkową opłatą 10 zł

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).