Jak zarządzać konfliktem? Poznaj kilka najskuteczniejszych metod

Szkolenie adresowane do dyrektorów i wicedyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Celem szkolenia jest zrozumienie mechaniki sytuacji konfliktowych i uporządkowanie wiedzy na temat konstruktywnego zarządzania konfliktem w środowisku szkolnym. Ważną częścią szkolenia jest trening umiejętności reagowania na sytuacje trudne i konflikty oraz prowadzenia rozmowy na tematy niosące duży ładunek emocji.

Zobacz więcej