Kurs maturalny – j. polski – poziom podstawowy

1980 

SKU: OL_37568 Kategorie: , Data szkolenia: 05.09.2022 - 30.04.2023 Rodzaj szkolenia: Wybierz wygodny dla siebie tryb – stacjonarny lub on-line Ilość semestrów: 100 godzin Miejsce szkolenia: ul. Krucza 4/3, Lublin Informacje: Dla zapisanych na kurs dwugodzinne warsztaty z technik uczenia się i zapamiętywania GRATIS!

Wspaniale jest odnosić sukcesy. Nie osiągniesz ich jednak bez ćwiczenia i rozwiązywania zadań. W nauce – jak w sporcie – wytrwały trening przynosi efekty. Ważne, żeby systematycznie pracować pod okiem doświadczonego trenera. Podczas zajęć tego kursu uporządkujesz i uzupełnisz wiedzę oraz będziesz doskonalić  umiejętności rozwiązywania zadań typu maturalnego.

Adresaci kursu

Kurs jest przeznaczony dla uczennic i uczniów, którzy chcą przygotowywać się do egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Daje  możliwość powtórzenia, usystematyzowania i uzupełnienia wiedzy.

Cele kursu

Powtórzenie wiedzy wymaganej podstawą programową z zakresu podstawowego. Uczestnicy kursu rozwiązują zadania typu maturalnego ze szczególnym uwzględnieniem wypowiedzi argumentacyjnej.

Biorący udział w kursie rozwiązują próbne arkusze maturalne zawierające wymagania egzaminacyjne ujęte w Informatorze maturalnym z języka polskiego jako przedmiotu obowiązkowego od roku szkolnego 2022/2023 (CKE Warszawa, 2021).

Podczas zajęć kursu uczniowie przygotowują się do tworzenia wypowiedzi monologowej i rozmowy z komisją egzaminacyjną (symulacje matury ustnej).

Kurs jest realizowany w oparciu o:

– Podstawę programową kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum (MEN);

– Wymagania egzaminacyjne na egzaminie maturalnym w 2023 r. 

Program kursu

  1. Część pisemna:
  • historia literatury,
  • nauka o języku,
  • język polski w użyciu,
  • test historycznoliteracki,
  • wypracowanie – wypowiedź argumentacyjna

2. Część ustna:

  • zadania z puli zadań jawnych CKE (analiza przykładowych zadań z omówieniem; opracowanie motywów),
  • zadania niejawne (przykładowe realizacje zadań: z materiałem do analizy językowej, z materiałem ikonicznym, z materiałem literackim),
  • symulacje wypowiedzi monologowej i rozmowy z komisją

Prowadząca

Agnieszka Gąsiorowska – nauczycielka języka polskiego z bogatym doświadczeniem w pracy z uczniami; egzaminator maturalny.

Liczba godzin

05.09.2022 – 30.04.2023

100 godzin dydaktycznych

Dla uczestniczek i uczestników kursu dwugodzinne warsztaty technik uczenia się i zapamiętywania GRATIS!

Koszt

1980 zł – płatne jednorazowo do 30.09.2022

2 raty po 990 zł (I rata – do 30.09.2022; II rata – do 31.01.2023)

4 raty po 495 zł (I rata – do 30.09.2022; II rata – do 30.11.2022; II rata – do 31.01.2023; IV rata – do 30.03.2023)

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).