Kurs maturalny – j. polski – poziom podstawowy

2520 

SKU: OL_37568 Kategorie: , Rodzaj szkolenia: Stacjonarne Ilość semestrów: 90 godzin Miejsce szkolenia: ul. H. Kołłątaja 5/3B, Lublin Informacje: Dla zapisanych na kurs dwugodzinne warsztaty z technik uczenia się i zapamiętywania GRATIS!

Wspaniale jest odnosić sukcesy. Nie osiągniesz ich jednak bez ćwiczenia i rozwiązywania zadań. W nauce – jak w sporcie – wytrwały trening przynosi efekty. Ważne, żeby systematycznie pracować pod okiem doświadczonego trenera. Podczas zajęć tego kursu uporządkujesz i uzupełnisz wiedzę oraz będziesz doskonalić  umiejętności rozwiązywania zadań typu maturalnego.

Zajęcia prowadzimy wykorzystując aktywne metody uczenia się i zapamiętywania oraz naurodydaktykę.

Adresaci kursu

Kurs jest przeznaczony dla uczennic i uczniów, którzy chcą przygotowywać się do egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Daje  możliwość powtórzenia, usystematyzowania i uzupełnienia wiedzy.

Cele kursu

Powtórzenie wiedzy wymaganej podstawą programową z zakresu podstawowego. Uczestnicy kursu rozwiązują zadania typu maturalnego ze szczególnym uwzględnieniem wypowiedzi argumentacyjnej.

Biorący udział w kursie rozwiązują próbne arkusze maturalne zawierające wymagania egzaminacyjne ujęte w Informatorze maturalnym z języka polskiego jako przedmiotu obowiązkowego od roku szkolnego 2022/2023 (CKE Warszawa, 2021).

Podczas zajęć kursu uczniowie przygotowują się do tworzenia wypowiedzi monologowej i rozmowy z komisją egzaminacyjną (symulacje matury ustnej).

Kurs jest realizowany w oparciu o:

– Podstawę programową kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum (MEiN);

– Wymagania egzaminacyjne na egzaminie maturalnym w 2024 r. 

Program kursu

 1. Część pisemna:
 • historia literatury,
 • nauka o języku,
 • język polski w użyciu,
 • test historycznoliteracki,
 • wypracowanie – wypowiedź argumentacyjna

2. Część ustna:

 • zadania z puli zadań jawnych CKE (analiza przykładowych zadań z omówieniem; opracowanie motywów),
 • zadania niejawne (przykładowe realizacje zadań: z materiałem do analizy językowej, z materiałem ikonicznym, z materiałem literackim),
 • symulacje wypowiedzi monologowej i rozmowy z komisją

Prowadząca

Aneta Teterycz – nauczycielka języka polskiego z bogatym doświadczeniem w pracy z uczniami; egzaminatorka egzaminu maturalnego, coach.

Liczba godzin

17.10.2023 – 30.04.2024

90 godzin dydaktycznych (28 zł./godz.)

Dla uczestniczek i uczestników kursu dwugodzinne warsztaty technik uczenia się i zapamiętywania GRATIS!

Koszt

2520 zł – płatne jednorazowo do 29.09.2023

2 raty po 1260 zł (I rata – do 29.09.2023; II rata – do 26.01.2024)

4 raty po 630 zł (I rata – do 29.09.2023; II rata – do 24.11.2023; II rata – do 26.01.2024; IV rata – do 29.03.2024)

RABATY!

 • przy zapisie na drugi przedmiot 10% zniżki na drugi przedmiot
 • przy zapisie na trzeci przedmiot 15% zniżki na trzeci przedmiot
 •  

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).