Karać czy nie karać? Jak chwalić i za co?

220 

SKU: OL_31853 Kategoria: Rodzaj szkolenia: Online Ilość semestrów: Miejsce szkolenia: Informacje: Organizacja - jak w szkoleniach online wcześniejszych

Cele kursu

Warsztaty uczą, że można wychować dziecko bez stosowania kar. Dają praktyczne narzędzia, by nauczyć dziecko przestrzegania zasad. Pokazują, jak wzmacniać poczucie wartości dziecka poprzez pochwały. Uczą, jak uczyć współpracy i odpowiedzialności.

Adresaci kursu

Rodzice, opiekunowie, zainteresowani tematem.

Program kursu

  • konstruktywna pochwała i konstruktywna krytyka;
  • pochwała i krytyka – proporcje;
  • kara czy konsekwencja?
  • wyznaczanie konsekwencji;
  • sposoby zachęcania dziecka do współpracy.

Zapis

Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia.

Czas trwania: 17:00 – 20:00

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).