Projekt tata

200 

SKU: OL_31857 Kategoria: Rodzaj szkolenia: On-line Ilość semestrów: 4 godz. dydaktyczne Miejsce szkolenia: PLATFORMA ZOOM Informacje: Organizacja - jak w szkoleniach online wcześniejszych;

Cele kursu

Nie tylko mamy! Te warsztaty odpowiadają na potrzeby ojców, którzy w świadomy sposób chcą kształtować relacje ze swoimi dziećmi, chcą zrozumieć swoje zachowania w kontekście relacji z córką lub synem. Podczas spotkania uczą się, jak wspierać swoje dzieci, jak rozpoznawać ich uczucia i potrzeby.

Adresaci kursu

Ojcowie, opiekunowie, zainteresowani tematem.

Program kursu

  • równowaga na linii życie rodzinne – praca zawodowa;
  • silne i słabe strony swojego ojcostwa;
  • sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami dziecka;
  • wzmacnianie więzi z dzieckiem na każdym etapie rozwoju;
  • sekrety efektywnego ojcostwa (wg Kena Canfielda).

Zapis

Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia.

Czas trwania: 17:00 – 20:00

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).