Jak motywować uczniów do podejmowania wysiłku i wytrwałości w działaniu

137 

SKU: OL_28789 Kategorie: , Data szkolenia: Rodzaj szkolenia: Online

Kurs pomocny dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, którzy chcą dowiedzieć się praktycznych wskazówek na temat wspierania kariery ucznia, wzmacniania jego mocnych stron, ukierunkowania na stymulowanie rozwoju jego możliwości i potrzeby oceniania z udziałem rodziców.

Adresaci kursu

Dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy w świetlicach, pracownicy oświatowi.

Cele kursu

nabycie umiejętności komunikowania właściwych oczekiwań wobec ucznia

nauka posługiwania się metodami postępowania z uczniem słabym, zniechęconym, bez widocznych osiągnięć, „popisującym się”, uczniem zorientowanym wyłącznie na oceny

Program kursu

  1. Źródła problemów z motywacją – diagnoza (kulturowe, społeczne, indywidualne, organizacyjne)
  2. Skuteczne i nieskuteczne interwencje nauczyciela związane z pobudzaniem motywacji ucznia do pracy
  3. Motywy skłaniające do uczenia się
  4. Radzenie sobie z przejawami oporu w klasie, zmniejszanie lęku związanego z ocenianiem

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne (od 17:00-20:00)

Zapis

  1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
  2. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA

Organizacja

Szkolenie online odbędzie się na platformie Zoom. W dniu szkolenia otrzymacie Państwo od Nas link do szkolenia na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).