Bezpieczeństwo i ochrona ludności- przepisy, zagrożenia i zasady postępowania

ONLINE

Pracownicy placówek oświatowych i nauczyciele

ONLINE

Pracownicy na stanowiskach roboczych

STACJONARNIE

Pracodawcy kierujący pracownikami

ONLINE

Kadra inżynieryjno-techniczna

ONLINE

Pracownicy służby BHP

ONLINE