Neurologopedia

3900 

SKU: OL_7256 Kategorie: , Data szkolenia: październik 2022 Rodzaj szkolenia: Studia hybrydowe Ilość semestrów: 3 semestry w rok Miejsce szkolenia: ul. Krucza 4/3 | platforma ZOOM Informacje: Cena nie zawiera opłaty wpisowej

O studiach

Studia podyplomowe organizowanie są przez S.P. Oświata – Lingwista w Lublinie we współpracy z Wyższą Szkołą Administracji (filia w Stalowej Woli)

Studia przygotowują teoretycznie i praktycznie do pracy z pacjentami z zaburzeniami mowy uwarunkowanymi uszkodzeniami lub dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego.

Studia pozwalają uzyskać wiedzę niezbędną do specjalizacji w zakresie neurologopedii oraz kwalifikacji neurologopedy

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki (120 h) oraz zdaniem egzaminu dyplomowego

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych online jest identyczne, jak po ukończeniu studiów stacjonarnych (świadectwo niczym się nie różni i jest tak samo ważne).

Adresaci

osoby posiadające dyplom lub świadectwo ukończenia studiów logopedycznych (magisterskich, licencjackich lub podyplomowych)

Czego się nauczysz?

zdobędziesz umiejętności diagnozowania oraz prowadzenia terapii w zakresie zaburzeń komunikacji językowej o podłożu neurologicznym oraz przygotowanie do profesjonalnych działań neurologopedycznych.

uzyskasz kwalifikacje do wykonywania zawodu neurologopedy.

Program studiów

 1. Wstęp do neurologopedii
 2. Neurolingwistyka
 3. Psycholingwistyczne podstawy mowy
 4. Psychiatria
 5. Psychiatria dziecięca
 6. Zaburzenia mowy pochodzenia korowego u dzieci
 7. Oligofazja
 8. Niepłynność mówienia
 9. Afazja i pragnozja
 10. Dyzartria
 11. Lingwistyczna analiza wypowiedzi patologicznych
 12. Neuroobrazowanie w praktyce neurologopedycznej
 13. Wybrane problemy gerontologopedii
 14. Alternatywne metody komunikacji
 15. Farmakoterapia a praktyka neurologopedyczna
 16. Metodyka postępowania neurologopedycznego

Praktyki

120 godzin

Czas trwania

3 semestry w rok, hybrydowe lub online

Termin rozpoczęcia