Neurologopedia

4110 

SKU: OL_7256 Kategorie: , Rodzaj szkolenia: Studia hybrydowe Ilość semestrów: 3 semestry w rok Miejsce szkolenia: ul. H. Kołłątaja 5/3B | platforma ZOOM Informacje: Cena nie zawiera opłaty rekrutacyjnej

O studiach

Studia podyplomowe organizowanie są przez S.P. Oświata – Lingwista w Lublinie we współpracy z Wyższą Szkołą Administracji (filia w Stalowej Woli)

Studia przygotowują teoretycznie i praktycznie do pracy z pacjentami z zaburzeniami mowy uwarunkowanymi uszkodzeniami lub dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego.

Studia pozwalają uzyskać wiedzę niezbędną do specjalizacji w zakresie neurologopedii oraz kwalifikacji neurologopedy

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki (120 h) oraz zdaniem egzaminu dyplomowego

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych online jest identyczne, jak po ukończeniu studiów stacjonarnych (świadectwo niczym się nie różni i jest tak samo ważne).

Adresaci

osoby posiadające dyplom lub świadectwo ukończenia studiów logopedycznych (magisterskich, licencjackich lub podyplomowych)

Czego się nauczysz?

zdobędziesz umiejętności diagnozowania oraz prowadzenia terapii w zakresie zaburzeń komunikacji językowej o podłożu neurologicznym oraz przygotowanie do profesjonalnych działań neurologopedycznych.

uzyskasz kwalifikacje do wykonywania zawodu neurologopedy.

Program studiów

 1. Wstęp do neurologopedii
 2. Neurolingwistyka
 3. Psycholingwistyczne podstawy mowy
 4. Psychiatria
 5. Psychiatria dziecięca
 6. Zaburzenia mowy pochodzenia korowego u dzieci
 7. Oligofazja
 8. Niepłynność mówienia
 9. Afazja i pragnozja
 10. Dyzartria
 11. Lingwistyczna analiza wypowiedzi patologicznych
 12. Neuroobrazowanie w praktyce neurologopedycznej
 13. Wybrane problemy gerontologopedii
 14. Alternatywne metody komunikacji
 15. Farmakoterapia a praktyka neurologopedyczna
 16. Metodyka postępowania neurologopedycznego

Praktyki

120 godzin

Czas trwania

3 semestry w rok, hybrydowe lub online

Termin rozpoczęcia

październik 2024

Dofinansowanie

Rabaty

5% dla osób, które już u nas studiowały

10% rabatu na tańszy kierunek – przy dwóch kierunkach studiowanych jednocześnie 

Opłaty i Faktury

Całość 4110 zł

Semestr 1370 zł

6 rat po 685 zł 

W przypadku niepodjęcia studiów, rezygnacji ze studiów lub skreślenia z listy studentów (bez względu na przyczyny powodujące takie decyzje) opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi

Osoby zainteresowane otrzymaniem Faktury proszone są o kontakt mailowy oswiata.lingwista.studia@gmail.com lub pod numerem tel.: 512 085 200

Opłata rekrutacyjna

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na Studia jest zobowiązana do wpłacenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200,00 zł najpóźniej 7 dni od dokonania zapisu.

Rekrutacja

SKOMPLETUJ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: 

 • kwestionariusz osobowy;
 • Rodo;
 • suplement lub inny dokument poświadczający posiadanie przygotowania pedagogicznego do zawodu nauczyciela;
 • suplement lub inny dokument poświadczający ukończenie kierunku związanego z pedagogiką specjalną (jeśli jest posiadany);
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej

Wpłat należy dokonywać: BNP Paribas 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177. W tytule przelewu prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów

PRZEŚLIJ ZESKANOWANE DOKUMENTY E-MAILEM NA ADRES:

oswiata.lingwista.studia@gmail.com

PRZEŚLIJ ORYGINAŁY DOKUMENTÓW NA ADRES:

S.P. Oświata Lingwista, ul. Hugo Kołłątaja 5/3B, 20-006 Lublin