Online

Zabawy z elementami integracji sensorycznej w żłobku,
przedszkolu i szkole

249 zł
  • 20.10.2021

Kurs uczy i pokazuje w jaki sposób organizować przestrzeń i zajęcia pozwalające dzieciom na wielozmysłowe poznawanie świata.

Adresaci

Nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy w świetlicach, pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodzice uczniów.

Program kursu

  1. Teoria integracji sensorycznej.
  2. Zasady stymulacji sensorycznej małego dziecka.
  3. Wspomaganie i stymulacja zmysłów dziecka.
  4. Gry i zabawy wspierające prawidłową pracę zmysłów.
  5. Gry i zabawy rozwijające umiejętności: oralno-motoryczne, planowanie motoryczne, precyzja ruchów, koordynacja obustronna, orientację w przestrzeni.

Liczba godzin

godz. 15:30 (5 godzin dydaktycznych)

Zapis

  1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
  2. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA

249 zł  cena w przypadku zaświadczenia wysłanego skanem
259 zł  cena w przypadku zaświadczenia wysłanego pocztą

Organizacja

Szkolenie online odbędzie się na platformie Clickmeeting. W dniu szkolenia otrzymacie Państwo od Nas link do szkolenia na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Zaświadczenie

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. Skan zaświadczenia wysyłamy drogą mailową. 

Na Państwa życzenie wyślemy zaświadczenie w formie papierowej na adres domowy lub placówki kierującej za dodatkową opłatą 10 zł

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).