Online

Współpraca z rodzicami

130 zł
  • 21.10.2021

Jak umiejętnie i atrakcyjnie zorganizować zebranie rodziców, by wszystkie strony skorzystały z tego najlepiej i były zadowolone. Dobro ucznia-dziecka jest najważniejsze.

Adresaci

Dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy w świetlicach, pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Cele kursu

Poszerzenie zakresu i metod skutecznej współpracy z rodzicami.

Program kursu

  1. Ustalenie celów współpracy pomiędzy nauczycielami i rodzicami oraz przeszkody w ich osiąganiu
  2. Potrzeby rodziców i nauczycieli we wzajemnych kontaktach i wynikające z nich oczekiwania
  3. Typy trudnych zachowań rodziców i związane z tym sposoby pracy
  4. Poradnictwo dla rodziców – jak motywować do szukania specjalistycznej pomocy dla dziecka lub całej rodziny

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne (od 16:00-19:00)

Zapis

  1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
  2. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA

130 zł  cena w przypadku zaświadczenia wysłanego skanem
140 zł  cena w przypadku zaświadczenia wysłanego pocztą

Organizacja

Szkolenie online odbędzie się na platformie Clickmeeting. W dniu szkolenia otrzymacie Państwo od Nas link do szkolenia na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Zaświadczenie

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. Skan zaświadczenia wysyłamy drogą mailową. 

Na Państwa życzenie wyślemy zaświadczenie w formie papierowej na adres domowy lub placówki kierującej za dodatkową opłatą 10 zł

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).