Integracja sensoryczna

260 

SKU: OL_31845 Kategoria: Rodzaj szkolenia: Online Ilość semestrów: 4 godziny dydaktyczne Miejsce szkolenia: Informacje: Organizacja - jak w szkoleniach online wcześniejszych

Cele kursu

Warsztaty są wprowadzeniem do teorii integracji sensorycznej. Dają narzędzia do aktywnej stymulacji rozwoju dziecka poprzez zabawy i różnego rodzaju aktywności angażujące zmysły. Uczą, jak się bawić z dzieckiem, by go wspierać i wpływać na jego rozwój.

Adresaci kursu

Rodzice, opiekunowie, nauczyciele, osoby chcące zdobyć wiedzę i umiejętności, by aktywnie stymulować rozwój dziecka.

Program kursu

  • jak uczy się mózg – założenia SI;
  • czynniki predysponujące do deficytów SI, tzw. „grupa ryzyka”;
  • rozpoznawania deficytów;
  • zabawy i aktywności wspomagające rozwój: motoryczny, poznawczy, sensoryczny, społeczny i emocjonalny w warunkach domowych;
  • możliwość konsultacji z terapeutą SI.

Zapis

Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia.

Czas trwania: 17:00 – 20:00

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).