Bezpieczeństwo uczniów w szkole/placówce – wymagania i odpowiedzialność pracowników

Bezpieczeństwo uczniów w szkole/placówce – wymagania i odpowiedzialność pracowników

ONLINE

06.04.
Emisja głosu - mój głos moim narzędziem pracy

Emisja głosu - mój głos moim narzędziem pracy

ONLINE

07.04
Ewaluacja wewnętrzna krok po kroku, czyli od diagnozy wstępnej do rekomendacji.

Ewaluacja wewnętrzna krok po kroku, czyli od diagnozy wstępnej do rekomendacji.

ONLINE

08.04.
Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli i pracowników oświatowych

Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli i pracowników oświatowych

STACJONARNIE

Szkolny program profilaktyczny - konstruowanie, monitorowanie i ewaluacja

Szkolny program profilaktyczny - konstruowanie, monitorowanie i ewaluacja

ONLINE

09.04.
Współpraca z rodzicami. Jak atrakcyjnie i skutecznie organizować zebrania z rodzicami.

Współpraca z rodzicami. Jak atrakcyjnie i skutecznie organizować zebrania z rodzicami.

ONLINE

12.04.
Zastępstwo bez problemów

Zastępstwo bez problemów

13.04.