Online

Uczeń z dysleksją w szkole

97 zł
  • 9.09.2021

Kursant pozna metody pracy z dzieckiem z dysleksją zarówno na zajęciach specjalistycznych, jak i szkolnych. 

Adresaci

nauczyciele wszystkich typów szkół,

pedagodzy,

psycholodzy,

wychowawcy w świetlicach ,

pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych,

rodzice uczniów

Cele kursu

Kurs ma na celu przekazać wiedzę w zakresie teorii, diagnozy i terapii.

Program

  1. Istota i geneza dysleksji
  2. Charakterystyka dziecka w wieku szkolnym
  3. Objawy i diagnozowanie dysleksji
  4. Metody pracy z dzieckiem z dysleksją
  5. Wspomaganie dziecka z dysleksją w szkole

Prowadzący

mgr Paulina Muzyczka– neurologopeda, prowadzi terapię indywidualną w zakresie dysfunkcji mowy dzieci i dorosłych. Przedmiotem zainteresowań naukowych są zaburzenia komunikacji na tle dysfunkcji mózgowych. Swoją wiedzą dzieli się ze słuchaczami prowadząc szkolenia, webinaria oraz współpracując z uczelniami.

Liczba godzin

4 godziny zajęć dydaktycznych

Zapis

  1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
  2. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA

97 zł  cena w przypadku zaświadczenia wysłanego skanem
107 zł  cena w przypadku zaświadczenia wysłanego pocztą

Organizacja

Szkolenie online odbędzie się na platformie Clickmeeting. W dniu szkolenia otrzymacie Państwo od Nas link do szkolenia na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Zaświadczenie

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. Skan zaświadczenia wysyłamy drogą mailową. 

Na Państwa życzenie wyślemy zaświadczenie w formie papierowej na adres domowy lub placówki kierującej za dodatkową opłatą 10 zł.

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu)