Informacja zwrotna w nauczaniu i ocenianiu

97 

SKU: OL_30245 Kategorie: , Data szkolenia: Rodzaj szkolenia: Online Ilość semestrów: Miejsce szkolenia: Informacje:
Przedmiotem kursu jest kształcenie umiejętności udzielania informacji zwrotnej i refleksja nad jej rolą w ocenianiu i samokształceniu ucznia.

Adresaci kursu

Nauczyciele przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele wspomagający, pedagodzy i psycholodzy szkolni, zainteresowani rodzice

Cele kursu

  • poznanie zasad udzielania informacji zwrotnej
  • poznanie narzędzi służących budowaniu umiejętności samokształcenia ucznia
  • poznanie metod i technik oceniania wspierających rozwój ucznia

Program kursu

  1. Cele i korzyści ze stosowania informacji zwrotnej.
  2. Rozróżnianie pozytywnych i negatywnych informacji zwrotnych.
  3. Informacja zwrotna jako metoda pracy na lekcji.
  4. Informacja zwrotna w samokształceniu.
  5. Konstruktywne odbieranie informacji zwrotnej.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne (od 16:00-19:00)

Zapis

  1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
  2. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA 

Organizacja

Szkolenie online odbędzie się na platformie ZOOM. W dniu szkolenia otrzymacie Państwo od Nas link do szkolenia na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).