Zaburzenia nerwicowe u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

219 

SKU: OL_27176 Kategorie: , , Rodzaj szkolenia: Online Ilość semestrów: 4 godziny dydaktyczne Miejsce szkolenia: platforma ZOOM Informacje:

Zaburzenia nerwicowe u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym stają się coraz powszechniejszym zjawiskiem. Rodzice i wychowawcy często nie wiedzą, czy zachowanie ich dziecka mieści się jeszcze w granicach normy. Ten kurs podpowie jak sobie radzić z tym problemem.

Adresaci kursu

nauczyciele wszystkich typów szkół, 

pedagodzy,

psycholodzy,

wychowawcy w świetlicach,

pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych,

rodzice uczniów.

Cele kursu

Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu rozpoznania oraz radzenia sobie z zaburzeniami nerwicowymi u dzieci i młodzieży.

Program kursu

  1. Terminologia i klasyfikacja
  2. Przyczyny i patomechanizmy powstawania zaburzeń nerwicowych
  3. Formy i symptomy zaburzeń nerwicowych charakterystyczne dla dzieci i młodzieży
  4. Fobie szkolne, przyczyny i rodzaje lęków szkolnych

Prowadzący

Psycholog, psychotanatolog, muzykoterapeuta, profilaktyk alkoholowo-narkotykowy,  trener antydyskryminacyjny i genderowy. Wykładowca na studiach podyplomowych, szkoleniowiec (2000 godzin), prowadzi terapię indywidualną (w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym),  pomaga osobom będącym w ryzyku samobójczym oraz w żałobie.

Liczba godzin

godz. 17:00 (4 godziny dydaktyczne)

Informacje techniczne

Szkolenie online odbędzie się na platformie ZOOM. W dniu szkolenia otrzymacie Państwo link do szkolenia na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Informacje organizacyjne

Zgłoszenie szkolenia Rady Pedagogicznej następuje poprzez wypełnienie załączonego formularza (Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej), przynajmniej miesiąc przed planowanym terminem.

Numer rachunku: BNP Paribas PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 S.P. Oświata Lingwista, ul. Krucza 4/3, 2-022 Lublin

Po potwierdzeniu uczestnictwa rezygnacja z udziału w szkoleniu następuje wyłącznie w formie pisemnej (e- mail, poczta) najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Szkoła/przedszkole może zamówić szkolenie jako jedna rada pedagogiczna, ale również, w celu obniżenia kosztów szkolenia dla placówki, sąsiednie szkoły/przedszkola mogą wspólnie uczestniczyć w jednym szkoleniu. W takim wypadku faktury wystawiane są dla poszczególnych szkół/przedszkoli odrębnie w proporcjonalnych częściach.

Zapis

oswiata.lingwista.studia@gmail.com; tel. 512 085 200

Szkolenie to realizujemy także w formie dedykowanego szkolenia zamkniętego (online lub stacjonarnie), dostosowanego do Państwa potrzeb. Zapraszamy do złożenia zapytania ofertowego.