TUS czyli Trening Umiejętności Społecznych

380 

SKU: OL_25682 Kategorie: , Data szkolenia: Rodzaj szkolenia: Online Ilość semestrów: 12 godzin dydaktycznych Miejsce szkolenia: on-line Informacje:

Trening umiejętności społecznych pozwala uzyskać wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną z pracą z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, którzy posiadają dysfunkcję w sferze społecznej.

Adresaci kursu

Nauczyciele wszystkich typów szkół, wykładowcy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, oligofrenopedagodzy, psycholodzy, trenerzy, pracownicy służby zdrowia, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, studenci kierunków: psychologia i pedagogika, specjaliści ds. autyzmu, nauczyciele wspierający ucznia ze spektrum autyzmu, terapeuci zajęciowi, rodzice uczniów.

Cele kursu

Nabycie przez uczestników umiejętności prowadzenia zajęć metodą TUS, w szczególności:

1. Znajomość zasad rozwoju społecznego i emocjonalnego na poszczególnych etapach rozwojowych;
2. Znajomość podstawowych zasad teorii społecznego uczenia się;
3. Znajomość podstawowych zasad i technik stosowanych podczas TUS.
4. Umiejętność doboru i diagnozy uczestników grupy, planowania całości zajęć jak i poszczególnych spotkań.
5. Znajomość pomocy i literatury przydatnej podczas prowadzenia zajęć.

Program kursu

1. Pojęcie kompetencji społeczno-emocjonalnych; ich rozwój w poszczególnych fazach rozwojowych.
2. Charakterystyka grupy docelowej TUS.
3. Cele ogólne i szczegółowe TUS.
4. Zasady prowadzenia TUS.
5. Podstawowe techniki stosowane podczas TUS.
6. Modelowa struktura zajęć TUS – plan w ciągu roku oraz na poszczególne zajęcia.  
7. Przydatne materiały podczas pracy z TUS.

Liczba godzin

12 godzin dydaktycznych 


Zapis

  1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
  2. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).