Psychotanatologia – ryzyko samobójcze i samobójstwa

250 

SKU: OL_27096 Kategorie: , Data szkolenia: Rodzaj szkolenia: Online Ilość semestrów: Miejsce szkolenia: Informacje:

Kurs daje umiejętności do rozpoznawania tendencji samobójczych.

Adresaci kursu

nauczyciele wszystkich typów szkół, 

pedagodzy,

psycholodzy,

wychowawcy w świetlicach,

pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych,

rodzice uczniów.

Cele kursu

Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychotanatologii.

Program kursu

  1. Definicje, charakterystyka i epidemiologia
  2. Rozpoznawanie czynników wysokiego ryzyka samobójczego
  3. Wieloczynnikowa etiologia prób samobójczych i samobójstw
  4. Depresja kliniczna jako predykator wystąpienia tendencji samobójczych
  5. Zespół presuicydalny – stadia i dynamika
  6. Czynniki chroniące i obszary ryzyka
  7. Rozpoznawanie tendencji samobójczych – objawowe „żółte i czerwone światło”
  8. Umiejętność prowadzenia wywiadu rozpoznającego ryzyko wystąpienia tendencji samobójczych
  9.  

Prowadzący

Psycholog, psychotanatolog, muzykoterapeuta, profilaktyk alkoholowo-narkotykowy,  trener antydyskryminacyjny i genderowy. Wykładowca na studiach podyplomowych, szkoleniowiec (2000 godzin), prowadzi terapię indywidualną (w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym),  pomaga osobom będącym w ryzyku samobójczym oraz w żałobie.

Liczba godzin

4 godziny zajęć dydaktycznych

Informacje techniczne

Szkolenie online odbędzie się na platformie ZOOM. W dniu szkolenia otrzymacie Państwo od Nas link do szkolenia na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Informacje organizacyjne

Zgłoszenie szkolenia Rady Pedagogicznej następuje poprzez wypełnienie załączonego formularza (Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej), przynajmniej miesiąc przed planowanym terminem.

Numer rachunku: BNP Paribas PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 S.P. Oświata Lingwista, ul. Krucza 4/3, 2-022 Lublin

Po potwierdzeniu uczestnictwa rezygnacja z udziału w szkoleniu następuje wyłącznie w formie pisemnej (e- mail, poczta) najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Szkoła/przedszkole może zamówić szkolenie jako jedna rada pedagogiczna, ale również, w celu obniżenia kosztów szkolenia dla placówki, sąsiednie szkoły/przedszkola mogą wspólnie uczestniczyć w jednym szkoleniu. W takim wypadku faktury wystawiane są dla poszczególnych szkół/przedszkoli odrębnie w proporcjonalnych częściach.

Zapis

Szkolenie to realizujemy w formie dedykowanego szkolenia zamkniętego (online lub stacjonarnie), dostosowanego do Państwa potrzeb. Zapraszamy do złożenia zapytania ofertowego.