Zadania nauczycieli związane z bezpieczeństwem uczniów

200 

SKU: OL_27881 Kategoria: Rodzaj szkolenia: Online Ilość semestrów: 4 godziny dydaktyczne Miejsce szkolenia: platforma ZOOM Informacje:
Szkolenie dotyczy zagadnień prawnych związanych z zapewnieniem uczniom bezpieczeństwa w szkole.

Adresaci kursu

 • Dyrektorzy i nauczyciele różnych typów szkół
 • Pedagodzy
 • Psycholodzy
 • Wychowawcy w świetlicach
 • Pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych

Cele kursu

 • zapoznanie uczestników z zakresem odpowiedzialności wynikającej ze sprawowanej funkcji,
 • rozpoznawanie zagrożeń pociągających za sobą odpowiedzialność prawną,
 • przygotowanie do reagowania na sytuacje narażające na poniesienie odpowiedzialności,
 • interpretacja przepisów gwarantujących zgodność działań z prawem

Program kursu

 1. Akty prawne określające odpowiedzialność prawną nauczyciela.
 2. Odpowiedzialność za wypadki na terenie placówki oświatowej i poza nią.
 3. Obowiązki dyrektora i nauczyciela wynikające z przepisów prawa.
 4. Rozwiązywanie problemów związanych z odpowiedzialnością prawną.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne (od 17:00-20:00)

Zapis

 1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
 2. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA

Informacje techniczne

Szkolenie online odbywa się na platformie Zoom. W dniu szkolenia otrzymacie Państwo od nas link do szkolenia na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Informacje organizacyjne

więcej informacji

Zgłoszenie szkolenia Rady Pedagogicznej następuje przez wypełnienie załączonego formularza (Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej)
Nr rachunku BNP Paribas PLN 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 s. p. Oświata – Lingwista ul. Krucza 4/2, 20 – 022 Lublin
Po potwierdzeniu uczestnictwa rezygnacja z udziału w szkoleniu następuje wyłącznie w formie pisemnej (email) najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.