Afazja dziecięca. Diagnoza, terapia i funkcjonowanie dziecka

Afazja dziecięca. Diagnoza, terapia i funkcjonowanie dziecka

ONLINE

29.04.
Bezpieczeństwo uczniów w szkole/placówce – wymagania i odpowiedzialność pracowników

Bezpieczeństwo uczniów w szkole/placówce – wymagania i odpowiedzialność pracowników

ONLINE

06.04.
Co o uczeniu powinien wiedzieć uczeń?

Co o uczeniu powinien wiedzieć uczeń?

ONLINE

09.04.
Co robić by mieć z uczniami kontakt i budować swój autorytet

Co robić by mieć z uczniami kontakt i budować swój autorytet

ONLINE

26.03.
Czytanie ze zrozumieniem- rozwijanie umiejętności kluczowych

Czytanie ze zrozumieniem- rozwijanie umiejętności kluczowych

ONLINE

11.05.
Dieta we właściwym rozwoju dziecka

Dieta we właściwym rozwoju dziecka

ONLINE

14.04.
Dlaczego moje dziecko nie mówi? Rozwijanie komunikacji dzieci ze spektrum autyzmu

Dlaczego moje dziecko nie mówi? Rozwijanie komunikacji dzieci ze spektrum autyzmu

ONLINE

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnościami

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnościami

ONLINE

Edukacja uczniów z autyzmem, czyli co każdy nauczyciel wiedzieć powinien...

Edukacja uczniów z autyzmem, czyli co każdy nauczyciel wiedzieć powinien...

ONLINE

Efektywne metody terapii rotacyzmu (głoska r)

Efektywne metody terapii rotacyzmu (głoska r)

ONLINE

06.05.
Emisja głosu - mój głos moim narzędziem pracy

Emisja głosu - mój głos moim narzędziem pracy

ONLINE

05.05
Ewaluacja wewnętrzna krok po kroku, czyli od diagnozy wstępnej do rekomendacji.

Ewaluacja wewnętrzna krok po kroku, czyli od diagnozy wstępnej do rekomendacji.

ONLINE

08.04.
Fizyka z Panem Zielonką czyli jak kształtować kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Fizyka z Panem Zielonką czyli jak kształtować kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

ONLINE

12.03.
Hortiterapia (ogrodolecznictwo) w pracy z uczniami z niepełnosprawnościami

Hortiterapia (ogrodolecznictwo) w pracy z uczniami z niepełnosprawnościami

ONLINE

Jak motywować uczniów do podejmowania wysiłku i wytrwałości w działaniu?

Jak motywować uczniów do podejmowania wysiłku i wytrwałości w działaniu?

ONLINE

15.03.
Jak radzić sobie ze słowną i fizyczną agresją w klasie?

Jak radzić sobie ze słowną i fizyczną agresją w klasie?

ONLINE

16.03.
Jak rozwiązywać trudne sytuacje w pracy dydaktycznej i wychowawczej z uczniem oraz klasą?

Jak rozwiązywać trudne sytuacje w pracy dydaktycznej i wychowawczej z uczniem oraz klasą?

ONLINE

17.03.
Kodowanie od małego z elementami robotyki

Kodowanie od małego z elementami robotyki

ONLINE

07.04.
Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli i pracowników oświatowych

Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli i pracowników oświatowych

STACJONARNIE

Mali badacze- doświadczenia przyrodnicze dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Mali badacze- doświadczenia przyrodnicze dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

WARSZTATY STACJONARNE

20.03.
Matematyka inaczej - niekonwencjonalne metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Matematyka inaczej - niekonwencjonalne metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

ONLINE

18.03.
Mnemotechniki - techniki szybkiego i efektywnego uczenia się

Mnemotechniki - techniki szybkiego i efektywnego uczenia się

ONLINE

19.03.
Niegrzeczne, niezgrabne czy dysfunkcje integracji sensorycznej u dziecka

Niegrzeczne, niezgrabne czy dysfunkcje integracji sensorycznej u dziecka

STACJONARNIE

28.03.
Plastyka sensoryczna jako metoda stymulacji rozwoju dziecka

Plastyka sensoryczna jako metoda stymulacji rozwoju dziecka

STACJONARNIE

28.03.
Praca w szkole z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo

Praca w szkole z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo

ONLINE

22.03.
Praca z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Praca z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ONLINE

Programowanie bez komputera

Programowanie bez komputera

ONLINE

25.03.
Rozwijanie zainteresowań naukami ścisłymi i przyrodniczymi

Rozwijanie zainteresowań naukami ścisłymi i przyrodniczymi

ONLINE

29.03.
Seplenienie (szereg ciszący, syczący i szumiący). Postępowanie logopedyczne

Seplenienie (szereg ciszący, syczący i szumiący). Postępowanie logopedyczne

ONLINE

22.04.
Szkolny program profilaktyczny - konstruowanie, monitorowanie i ewaluacja

Szkolny program profilaktyczny - konstruowanie, monitorowanie i ewaluacja

ONLINE

09.04.
Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z ASD

Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z ASD

ONLINE

Zachowania trudne ze szczególnym uwzględnieniem osób ze spektrum autyzmu

Zachowania trudne ze szczególnym uwzględnieniem osób ze spektrum autyzmu

ONLINE

26.05.
TUS czyli Trening Umiejętności Społecznych

TUS czyli Trening Umiejętności Społecznych

ONLINE

19-20.05.
Uczeń z dysleksją w szkole

Uczeń z dysleksją w szkole

ONLINE

16.04.
Wady wymowy: głoski k,g,p,b,m,w,f,t,d,n. Postępowanie logopedyczne

Wady wymowy: głoski k,g,p,b,m,w,f,t,d,n. Postępowanie logopedyczne

ONLINE

16.03.
Współpraca z rodzicami. Jak atrakcyjnie i skutecznie organizować zebrania z rodzicami.

Współpraca z rodzicami. Jak atrakcyjnie i skutecznie organizować zebrania z rodzicami.

ONLINE

12.04.
Zabawmy się w teatr. Metody pracy na zajęciach teatralnych dla dzieci w wieku 9-14 lat

Zabawmy się w teatr. Metody pracy na zajęciach teatralnych dla dzieci w wieku 9-14 lat

ONLINE

13.04.
Zabawy z elementami integracji sensorycznej w żłobku, przedszkolu i szkole

Zabawy z elementami integracji sensorycznej w żłobku, przedszkolu i szkole

STACJONARNIE

21.03.
Zastępstwo bez problemów

Zastępstwo bez problemów

13.04.