Afazja dziecięca. Diagnoza, terapia i funkcjonowanie dziecka

Afazja dziecięca. Diagnoza, terapia i funkcjonowanie dziecka

ONLINE

16.03.
Bajkoterapia- czyli dlaczego dzieci potrzebują opowieści

Bajkoterapia- czyli dlaczego dzieci potrzebują opowieści

WARSZTATY ONLINE

08-09.03.
Co o uczeniu powinien wiedzieć uczeń?

Co o uczeniu powinien wiedzieć uczeń?

ONLINE

05.03.
Co robić by mieć z uczniami kontakt i budować swój autorytet

Co robić by mieć z uczniami kontakt i budować swój autorytet

ONLINE

08.03.
Cyberprzemoc

Cyberprzemoc

ONLINE

09.03.
Czytanie ze zrozumieniem- rozwijanie umiejętności kluczowych

Czytanie ze zrozumieniem- rozwijanie umiejętności kluczowych

ONLINE

10.03.
Dieta we właściwym rozwoju dziecka

Dieta we właściwym rozwoju dziecka

ONLINE

14.04.
Dopalacze- nowe narkotyki, charakterystyka zjawiska. Jak rozpoznawać i reagować

Dopalacze- nowe narkotyki, charakterystyka zjawiska. Jak rozpoznawać i reagować

ONLINE

11.03.
Efektywne metody terapii rotacyzmu (głoska r)

Efektywne metody terapii rotacyzmu (głoska r)

ONLINE

04.03.
Fizyka z Panem Zielonką czyli jak kształtować kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Fizyka z Panem Zielonką czyli jak kształtować kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

ONLINE

12.03.
Jak motywować uczniów do podejmowania wysiłku i wytrwałości w działaniu?

Jak motywować uczniów do podejmowania wysiłku i wytrwałości w działaniu?

ONLINE

15.03.
Jak radzić sobie ze słowną i fizyczną agresją w klasie?

Jak radzić sobie ze słowną i fizyczną agresją w klasie?

ONLINE

16.03.
Jak rozwiązywać trudne sytuacje w pracy dydaktycznej i wychowawczej z uczniem oraz klasą?

Jak rozwiązywać trudne sytuacje w pracy dydaktycznej i wychowawczej z uczniem oraz klasą?

ONLINE

17.03.
Kodowanie od małego z elementami robotyki

Kodowanie od małego z elementami robotyki

ONLINE

02.03.
Mali badacze- doświadczenia przyrodnicze dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Mali badacze- doświadczenia przyrodnicze dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

WARSZTATY STACJONARNE

20.03.
Matematyka inaczej - niekonwencjonalne metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Matematyka inaczej - niekonwencjonalne metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

ONLINE

18.03.
Mnemotechniki - techniki szybkiego i efektywnego uczenia się

Mnemotechniki - techniki szybkiego i efektywnego uczenia się

ONLINE

19.03.
Niegrzeczne, niezgrabne czy dysfunkcje integracji sensorycznej u dziecka

Niegrzeczne, niezgrabne czy dysfunkcje integracji sensorycznej u dziecka

STACJONARNIE

13.03.
Plastyka sensoryczna jako metoda stymulacji rozwoju dziecka

Plastyka sensoryczna jako metoda stymulacji rozwoju dziecka

STACJONARNIE

14.03.
Praca w szkole z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo

Praca w szkole z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo

ONLINE

22.03.
Profilaktyka agresji, przemocy i uzależnień w szkole

Profilaktyka agresji, przemocy i uzależnień w szkole

ONLINE

23.03.
Profilaktyka - Środki psychoaktywne - dlaczego niektórzy młodzi sobie nie radzą

Profilaktyka - Środki psychoaktywne - dlaczego niektórzy młodzi sobie nie radzą

ONLINE

24.03.
Programowanie bez komputera

Programowanie bez komputera

ONLINE

25.03.
Przemoc seksualna wobec dzieci i młodzieży

Przemoc seksualna wobec dzieci i młodzieży

ONLINE

26.03.
Rozwijanie zainteresowań naukami ścisłymi i przyrodniczymi

Rozwijanie zainteresowań naukami ścisłymi i przyrodniczymi

ONLINE

29.03.
Seplenienie (szereg ciszący, syczący i szumiący). Postępowanie logopedyczne

Seplenienie (szereg ciszący, syczący i szumiący). Postępowanie logopedyczne

ONLINE

02.03.
Trudne zachowanie dziecka w grupie rówieśniczej

Trudne zachowanie dziecka w grupie rówieśniczej

ONLINE

30.03.
TUS czyli Trening Umiejętności Społecznych

TUS czyli Trening Umiejętności Społecznych

STACJONARNIE

27.02.
Uczeń z dysleksją w szkole

Uczeń z dysleksją w szkole

ONLINE

31.03.
Wady wymowy: głoski k,g,p,b,m,w,f,t,d,n. Postępowanie logopedyczne

Wady wymowy: głoski k,g,p,b,m,w,f,t,d,n. Postępowanie logopedyczne

ONLINE

03.03.
Zabawmy się w teatr. Metody pracy na zajęciach teatralnych dla dzieci w wieku 9-14 lat

Zabawmy się w teatr. Metody pracy na zajęciach teatralnych dla dzieci w wieku 9-14 lat

ONLINE

05.03.
Zabawy z elementami integracji sensorycznej w żłobku, przedszkolu i szkole

Zabawy z elementami integracji sensorycznej w żłobku, przedszkolu i szkole

STACJONARNIE

21.03.
Zaburzenia nerwicowe u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

Zaburzenia nerwicowe u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

ONLINE

15.03.