Zarządzanie zasobami ludzkimi

2680 

Kategoria: Data szkolenia: październik 2022 Rodzaj szkolenia: Online Ilość semestrów: 2 semestry Miejsce szkolenia: platforma ZOOM Informacje: Cena nie zawiera opłaty wpisowej

O studiach

Studia podyplomowe organizowane są przez S.P. Oświata – Lingwista w Lublinie we współpracy z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Biznesu w Ostrowcu Świętokrzyskim

Studia podyplomowe „Zarządzanie zasobami ludzkimi”  przygotowują profesjonalną kadrę menedżerską, która będzie posiadała niezbędny zasób wiedzy, umiejętności i zdolności do skutecznego, efektywnego i optymalnego zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach zarówno sektora prywatnego, jak i sektora publicznego.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych online jest identyczne, jak po ukończeniu studiów stacjonarnych (świadectwo niczym się nie różni i jest tak samo ważne).

Adresaci

osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich

Czego się nauczysz?

zdobędziesz dogłębną wiedzę (zarówno ogólną, jak i specjalistyczną) w szeroko rozumianym zakresie zarządzania personelem

uzyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu: optymalnej rekrutacji i selekcji pracowników, prawnych i etycznych aspektów zarządzania personelem, efektywnym motywowaniem i optymalnym wynagradzaniem pracowników, sporządzaniem prawidłowych ewaluacji jakości pracy poszczególnych osób

zapoznasz się  ze strategiami kształtowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz

Program

 1. Współczesne kierunki zarządzania personelem
 2. Podstawy organizacji i zarządzania
 3. Rekrutacja i selekcja pracowników 
 4. Rola współczesnego menagera w zarządzaniu
 5. Motywowanie i wynagradzanie pracowników 
 6. Zasady formułowania i osiągania celów
 7. Ocena pracy w skutecznym zarządzaniu
 8. Zarządzanie zmianą a kultura organizacji
 9. Psychologia organizacji a psychologiczne aspekty zarządzania ludźmi
 10. Rynek pracy i polityka społeczna
 11. Skuteczne negocjacje
 12. Kierowanie konfliktem w organizacji
 13. Komunikacja interpersonalna
 14. Wizerunek organizacji
 15. Wewnętrzny i zewnętrzny coaching w organizacji

Czas trwania

2 semestry, online

Termin rozpoczęcia

Październik 2022 r.