Mediacje i negocjacje z elementami psychologii

SKU: OL_34135 Kategorie: , Data szkolenia: Rodzaj szkolenia: Studia online Ilość semestrów: 2 Miejsce szkolenia: Informacje:

O studiach

Studia podyplomowe organizowanie są przez S.P. Oświata – Lingwista w Lublinie

Studia obejmują zagadnienia związane z obszarami praktycznego wykorzystania wiedzy dotyczącej prawnych, biznesowych i psychologicznych aspektów mediacji i negocjacji. Mediacje i negocjacje z elementami psychologii prowadzone pod patronatem Stowarzyszenia Mediatorów Polskich.

Świadectwo ukończenia studiów upoważnia do prowadzenia każdego rodzaju mediacji. Ponadto słuchacze, którzy ukończą studia z pozytywnym wynikiem otrzymają możliwość wpisu na listy mediatorów sądowych zgodnie z nowelizacją przepisów z 2016 r.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych online jest identyczne, jak po ukończeniu studiów stacjonarnych (świadectwo niczym się nie różni i jest tak samo ważne).

Adresaci

osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych, zainteresowane uzyskaniem nowego zawodu – mediatora lub nabyciem dodatkowych kwalifikacji obejmujących rozwiązywanie konfliktów i negocjacje w zawodzie obecnie wykonywanym.

Czego się nauczysz?

nauczysz się rozwiązywać konflikty społeczne;

zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu ADR czyli Alternative Dispute Resolution – alternatywnego rozwiązywania sporów;

przygotujesz się do pełnienia obowiązków mediatora w sprawach karnych, cywilnych (gospodarczych, rodzinnych, biznesowych, z zakresu prawa pracy) i w sprawach nieletnich.

Program studiów

 1. Mediator-nowy zawód w Polsce. Międzynarodowe standardy mediacji, promocja usług własnych mediatora, PR mediatora
 2. Etyka pracy mediatora
 3. Rola mediatora, cechy mediatora
 4. Komunikacja pracy mediatora – warsztaty (komunikacja werbalna i niewerbalna techniki argumentacji, asertywność, wystąpienia publiczne)
 5. Techniki, etapy, zasady, efekty mediacji
 6. Metody rozwiązywania konfliktów – diagnoza konfliktu, style reagowania na konflikt
 7. Zasady postępowania mediacyjnego – trening mediacji, konferencja sprawiedliwości naprawczej
 8. Elementy prawa cywilnego. Postępowanie mediacyjne w sprawach cywilnych i gospodarczych
 9. Elementy prawa rodzinnego – mediacje w sprawach rodzinnych
 10. Elementy prawa karnego – mediacje w sprawach karnych i nieletnich
 11. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – mediacje w sporach ze stosunku pracy
 12. Negocjacje
 13. Psychologia konfliktu
 14. Stres w pracy mediatora
 15. Konstruowanie ugody – symulacja ugody na bazie przykładowych akt sprawy, analiza ugody z punktu widzenia wymogów kpc oraz zasad mediacji

Czas trwania

2 semestry, online

Termin rozpoczęcia

Październik 2022

Dofinansowanie

Rabaty

5% dla osób, które już u nas studiowały

10% rabatu na tańszy kierunek – przy dwóch kierunkach studiowanych jednocześnie 

Opłaty i Faktury

Całość 3900 zł

Semestr 1950 zł

6 rat po 650 zł 

W przypadku niepodjęcia studiów, rezygnacji ze studiów lub skreślenia z listy studentów (bez względu na przyczyny powodujące takie decyzje) wpisowe  nie podlega zwrotowi

Osoby zainteresowane otrzymaniem Faktury proszone są o kontakt mailowy oswiata.lingwista.studia@gmail.com lub pod numerem tel.: 512 085 200

Opłata wpisowa

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Studia jest zobowiązany do wpłacenia opłaty wpisowego w wysokości 200,00 zł

Rekrutacja

SKOMPLETUJ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: 

kwestionariusz osobowy

Rodo 

kserokopia dyplomu  ukończenia studiów wyższych 

2 zdjęcia (35 x 45 mm)

dowód uiszczenia opłaty wpisowego

Wpłat należy dokonywać : BNP Paribas 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 W tytule przelewu prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów

PRZEŚLIJ ZESKANOWANE DOKUMENTY E-MAILEM NA ADRES:

oswiata.lingwista.studia@gmail.com

PRZEŚLIJ ORYGINAŁY DOKUMENTÓW NA ADRES:

S.P. Oświata Lingwista ul. Krucza 4/3, 20-022 Lublin