Kadry i płace

2500 

SKU: OL_18475 Kategorie: , Data szkolenia: październik 2022 Rodzaj szkolenia: Studia online Ilość semestrów: 2 Miejsce szkolenia: platforma ZOOM Informacje: Cena nie zawiera opłaty wpisowej

O studiach

Studia podyplomowe organizowane są przez S.P. Oświata – Lingwista w Lublinie we współpracy z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Biznesu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Studia podyplomowe „Kadry i płace” dostarczają praktycznej wiedzy i umiejętności pozwalających na podjęcie pracy w działach kadr, biurach rachunkowych, kancelariach podatkowych w charakterze wykwalifikowanego specjalisty ds. kadr i płac. Studia mają za zadanie między innymi zapoznać uczestników z prawem pracy, polityką kadrową, wiedzą z zakresu przepisów kadrowo-płacowych, rozliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych. Słuchacze będą mieli możliwość nabycia praktycznych umiejętności naliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy, z tytułu umów cywilnoprawnych, rozliczeń z ZUS, w tym za pomocą programu Płatnik.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych online jest identyczne, jak po ukończeniu studiów stacjonarnych (świadectwo niczym się nie różni i jest tak samo ważne).

Adresaci

absolwenci szkół wyższych, którzy chcą pracować w zawodzie kadrowego zarówno w firmach jak i instytucjach publicznych. Uczestnicy studiów zapoznają się z aktualnymi przepisami potrzebnymi w pracy właścicieli i dyrektorów firm, kadry zarządzającej i pracowników pionów kadrowo-płacowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych

Czego się nauczysz?

zdobędziesz praktyczną wiedzę i umiejętności pozwalające na podjęcie pracy w działach kadr, biurach rachunkowych, kancelariach podatkowych w charakterze wykwalifikowanego specjalisty ds. kadr i płac;

dodatkowym atutem studiów jest uzyskanie przydatnych na rynku pracy certyfikatów z zakresu archiwizacji i organizacji pracy biurowej oraz inwentaryzacji w firmie

Program studiów

 1. Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania kadrami
 2. Kodeks pracy jako podstawowe narzędzie w kadrach
 3. Czas pracy
 4. Rodzaje umów o pracę, telepraca
 5. Zatrudnienie młodocianych i cudzoziemców
 6. Dokumentacja pracownicza i akta osobowe
 7. Urlopy wypoczynkowe i okolicznościowe
 8. Rozwiązywanie umów o pracę i świadectwo pracy
 9. Ustawa o ubezpieczeniach społecznych, ZUS i wynagrodzenia
 10. Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe, Płatnik, PFRON
 11. Wynagrodzenia z osobowego funduszu płac
 12. Wynagrodzenia i umowy cywilno-prawne.
 13. Kartoteki wynagrodzeń, PIT-y i świadczenia.
 14. Ryczałty, delegacje krajowe i zagraniczne, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 15. Przychody ze stosunku pracy na gruncie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 16. Skuteczna rekrutacja pracowników
 17. Ergonomia i BHP
 18. Inwentaryzacja w firmie
 19. Archiwizacja i organizacja pracy biurowej

Czas trwania

2 semestry, online

Termin rozpoczęcia

Październik 2022